S’aprova el conveni de col·laboració amb l’escola Ull de Vent per a l’ús social de les seves instal·lacions

El passat 25 de març, l’alcaldessa Agnès Ferré va signar, a petició de les regidories d’Ensenyament, Lleure i Festes, un decret per aprovar el conveni de col·laboració amb l’Escola Ull de Vent per a l’ús social de les seves instal·lacions. Es tracta d’un acord perquè l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès pugui fer ús de les instal·lacions del centre escolar per a dur a terme el Casal d’Estiu, diversos actes de la festa major i el Casal de Nadal.

Aquest conveni s’aprova cada any per poder utilitzar els espais en les dates i motius específics que es fan constar al conveni, seguint el model de conveni del Departament d’Ensenyament.


CASTELLANO | El pasado 25 de marzo, la alcaldesa Agnès Ferré firmó, a petición de las concejalías de Educación, Ocio y Fiestas, un decreto para aprobar el convenio de colaboración con la Escuela Ull de Vent para el uso social de sus instalaciones. Se trata de un acuerdo para que el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès pueda hacer uso de las instalaciones del centro escolar para llevar a cabo el Casal de verano, varios actos de la fiesta mayor y el Casal de Navidad.

Este convenio se aprueba cada año para poder utilizar los espacios en las fechas y motivos específicos que se hacen constar en el convenio, siguiendo el modelo de convenio del Departamento de Educación.