Les noves tecnologies permeten que el curs de prevenció del deteriorament neurocognitiu continuï tot i la situació d’alarma generada pel Covid-19

Alguns alumnes del curs treballant des de casa seva
Alguns alumnes del curs treballant des de casa seva

Els alumnes del curs de prevenció del deteriorament neurocognitiu que imparteix la professora Yolanda Almagro (URV-UOC) continuen, tot i la situació d’alarma i el confinament. Aprofitant les noves tecnologies, la professora va proposar continuar amb les classes a través de Whatsapp, per no perdre el fil i continuar amb el curs. De fet, gràcies a aquesta iniciativa, els alumnes no han perdut cap classe i cada dijous es connecten durant una hora i mitja o dues hores per compartir les respostes als deures que els ha donat anteriorment la professora, com ara veure un vídeo o documental i, posteriorment, analitzar conjuntament el seu contingut – a través de missatges escrits o de veu – o dur a terme activitats variades, com per exemple endreçar un llistat de paraules per ordre alfabètic.

La professora Yolanda Almagro ha explicat que continua treballant per modificar i adaptar el contingut de les classes a aquest nou sistema, que ha vingut condicionat per la situació actual però que no deixa de ser útil també per aprofitar les noves tecnologies per comunicar-nos i fer que els usuaris se sentin més còmodes en aquest àmbit. Almagro se sent satisfeta perquè creu que “les classes per evitar el deteriorament cognitiu funcionen millor que mai i estic contenta que l’Ajuntament també ho valori”.

Des de la Regidoria de la Gent Gran felicitem els alumnes per la força de voluntat i l’entusiasme que posen en el curs, tot i trobar-nos en una situació tan difícil, i donem les gràcies a la professora Yolanda Almagro per la iniciativa de continuar amb les classes de forma telemàtica.


CASTELLANO | Los alumnos del curso de prevención del deterioro neurocognitivo que imparte la profesora Yolanda Almagro (URV-UOC) continúan, aun con la situación de alarma y el confinamiento. Aprovechando las nuevas tecnologías, la profesora propuso continuar con las clases a través de Whatsapp para no perder el hilo y continuar con el curso. De hecho, gracias a esta iniciativa, los alumnos han perdido ninguna clase y  cada jueves se conectan durante una hora y media o dos horas para compartir las respuestas a los deberes que les ha mandado anteriormente la profesora, como por ejemplo ver un vídeo o un documental y, posteriormente, analizar conjuntamente su contenido  – a través de mensajes escritos o de voz – o llevar a cabo actividades variadas, como por ejemplo ordenar un listado por orden alfabético.

La profesora Yolanda Almagro ha explicado que continúa trabajando para modificar y adaptar el contenido de las clases a este nuevo sistema, que ha venido condicionado por la situación actual pero que no deja de ser útil también para aprovechar las nuevas tecnologías para comunicarnos y hacer que los usuarios se sientan  más cómodos en este ámbito. Almagro se siente satisfecha porqué cree que “las clases para evitar el deterioro cognitivo funcionan mejor que nunca y estoy contenta que el Ayuntamiento también lo valore”.

Desde la Concejalía de la Gente Mayor felicitamos a los alumnos por la fuerza de voluntad y entusiasmo que ponen en el curso, aun con la situación difícil en la que nos encontramos, y damos las gracias a la profesora Yolanda Almagro por la iniciativa de continuar con las clases de forma telemática.