Entre avui i demà es procedirà a desinfectar els carrers amb més afluència de gent

CARRER MAJOR MATRICULA ESBORRADA

Entre avui dijous 19 de març i demà divendres 20 de març començaran els treballs de desinfecció dels carrers del municipi que compten amb més afluència de gent, especialment les vies on hi ha comerços que venen productes de primera necessitat. Es tracta d’una acció que es fa necessària per al bé de tots i per seguir lluitant per la prevenció del COVID19. Els treballs es faran de forma periòdica i aniran a càrrec de l’empresa CESPA, que és qui gestiona el servei de recollida d’escombraries al municipi. Les tasques d’higienització es faran amb aigua i desinfectant. Disculpeu les molèsties que aquestes accions us puguin ocasionar.

D’altra banda recomanem a tots els veïns que vagin netejant i desinfectant -amb les mesures de protecció adequades- els accessos als seus habitatges, portes d’entrada, reixes, baranes, timbres i qualsevol altre element que estigui exposat o pugui ser susceptible de ser tocat per diverses persones.


CASTELLANO | Entre hoy jueves 19 de marzo y mañana viernes 20 de marzo empezarán los trabajos de desinfección de todas las calles del municipio que cuentan con una mayor afluencia de gente, especialmente las vías donde hay comercios que venden productos de primera necesidad. Se trata de una acción que se hace necesaria por el bien de todos y para seguir luchando por la prevención del COVID19. Los trabajos se harán de forma periódica e irán a cargo de la empresa CESPA, que es quien gestiona el servicio de recogida de basuras en el municipio. Las tareas de higienización se harán con agua y desinfectante. Disculpad las molestias que estas acciones os puedan ocasionar.

Por otro lado recomendamos a todos los vecinos que vayan limpiando y desinfectando -con las medidas de protección adecuadas- los accesos a sus viviendas, puertas de entrada, rejas, barandas, timbres y cualquier otro elemento que esté expuesto o pueda ser susceptible de ser tocado por varias personas.