Què puc fer i què no? Preguntes freqüents sobre el coronavirus a 14 de març de 2020

 

Què puc fer i què no?
Preguntes freqüents sobre el coronavirus a 14 de març respostes des de Protecció Civil.

¿Qué puedo hacer y qué no?
Preguntas frecuentes sobre el coronavirus a 14 de marzo respondidas desde Protección Civil.
Por favor, compartid la información.

12101C3F-18EF-4C42-977D-983A9E205F63
5087550D-8AAB-406F-869D-4365CA932A5C
52BAFAB4-7B9C-443E-B295-7ACCBFC56623