Noves mesures del Departament de Salut que entren en vigor a les 00h del 14 de març

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha resolt adoptar diverses mesures complementàries en el marc de l’evolució de la situació d’emergència ocasionada amb motiu del Coronavirus SARS-CoV-2.
Entraran en vigor a les 00:00h del dia 14 de març de 2020.
Inclouen:
-El tancament de bars, cafeteries, restaurants i altres establiments de restauració.
-La prohibició de totes les batudes de caça i de totes les accions de caça col·lectiva, entenent com a tals aquelles en què participin dos o més caçadors, en el territori de Catalunya.
Podeu ampliar aquesta informació i conèixer totes les noves mesures adoptades en aquest enllaç: https://www.acm.cat/sites/default/files/manual_uploads/acm/resolucio_salut_1789168.pdf

CASTELLANO | El Departamento de Salut de la Generalitat de Catalunya ha resuelto adoptar varias medidas complementarias en el marco de la evolución de la situación de emergencia ocasionada con motivo del Coronavirus SARS-CoV-2.
Entrarán en vigor a las 00:00h del día 14 de marzo de 2020.
Incluyen:
-El cierre de bares, cafeterías, restaurantes y otros establecimientos de restauración.
-La prohibición de todas las batidas de caza y de todas las acciones de caza colectiva, entendiendo como tales aquellas en las cuales participen dos o más cazadores, en el territorio de Catalunya.
Podéis ampliar esta información y conocer todas las nuevas medidas adoptadas en este enlace: https://www.acm.cat/sites/default/files/manual_uploads/acm/resolucio_salut_1789168.pdf