S’aprova el pagament de la quota de la Recollida Selectiva Porta a Porta de l’Associació de Municipis Catalans

La Junta de Govern local del 24 de febrer ha aprovat, a petició de la Regidoria de Gestió de Residus, el pagament de la quota 2020 per a la Recollida Selectiva Porta aPorta a l’Associació de Municipis Catalans. L’import ascendeix a 229€.

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès està adherit a l’Associació de Municipis Catalans per a la Recollida Selectiva Porta a Porta des de l’any 2014 amb la finalitat de comptar amb informació actualitzada sobre serveis, experiències, normatives i, en definitiva, tot allò que envolta el model de recollida selectiva porta a porta, que en l’actualitat és el model de recollida que hi ha instaurat al nucli de la Bisbal del Penedès.


CASTELLANO | La Junta de Gobierno local del 24 de febrero ha aprobado, a petición de la Concejalía de Gestión de Residuos, el pago de la cuota 2020 para la Recogida Selectiva Puerta a Puerta a la Associació de Municipis Catalans. El importe asciende a 229€.

El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès está adherido a la Associació de Municipis Catalans per a la Recollida Selectiva Porta desde el año 2014 con la finalidad de contar con información actualizada sobre servicios, experiencias, normativas y, en definitiva, todo aquello que rodea el modelo de recogida selectiva puerta a puerta, que en la actualidad es el modelo de recogida que está instaurado en el núcleo de la Bisbal del Penedès.

Comments are closed.