La Regidoria de Joventut inicia un procés participatiu perquè els joves diguin la seva de cara a la confecció del Pla Local de Joventut

la cova jove

La Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès tira endavant un procés participatiu amb l’objectiu de conèixer les idees, propostes i inquietuds dels joves de cara a la confecció del Pla Local de Joventut 2020-2024. S’hi podrà participar:

-Del 17 al 21 de febrer deixant les vostres idees, inquietuds o propostes a la bústia que hi haurà a l’Institut Coster de la Torre

-Del 24 al 28 de febrer a la bústia que hi haurà a la Cova Jove (Centre Municipal de Cultura – CMC)

El Pla Local de Joventut és un document que reuneix les polítiques i actuacions previstes des de l’àrea de Joventut per als pròxims anys, en aquest cas, del 2020 al 2024. El regidor de Joventut, Félix Villazán, ha explicat que “la participació del jovent en el Pla Local de Joventut és clau perquè les propostes i polítiques que tirem endavant des de la regidoria siguin efectives. Si els joves hi participen, podrem conèixer de primera mà quines són les seves inquietuds i necessitats”. Villazán ha afegit que “hem de tenir present que els joves d’avui són els adults de demà i, per tant, tota aquesta feina ens ha de permetre poder enfocar les nostres iniciatives cap al seu gaudi i les seves necessitats però també cap al seu creixement i futur”.

Durant aquesta primera fase de confecció del Pla Local de Joventut s’estudiarà la situació actual del municipi en matèria de joventut i s’avaluaran les propostes dels joves. D’aquesta manera es podran conèixer les mancances i les potencialitats del municipi – des del punt de vista de l’àrea de joventut- i les necessitats i inquietuds que té el jovent en l’actualitat.


CATELLANO | La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès lleva a cabo un proceso participativo con el objetivo de conocer las ideas, propuestas e inquietudes de los jóvenes de cara a la confección del Plan Local de Juventud 2020-2024. Se podrá participar:

-Del 17 al 21 de febrero dejando vuestras ideas, inquietudes o propuestas en el buzón que habrá en el Instituto Coster de la Torre

-Del 24 al 28 de febrero en el buzón que habrá en la Cova Jove (Centre Municipal de Cultura – CMC)

El Plan Local de Juventud es un documento que reúne las políticas y actuaciones previstas desde el área de Juventud para los próximos años, en este caso del 2020 al 2024. El concejal de Juventud, Félix Villazán, ha explicado que “la participación de la juventud en el Plan Local de Juventud es clave porqué las propuestas y políticas que planteemos desde la concejalía sean efectivas. Si los jóvenes participan, podremos conocer de primera mano cuáles son sus inquietudes y necesidades”. Villazán ha añadido que “debemos tener presente que los jóvenes de hoy son los adultos de mañana y, por lo tanto, todo este trabajo nos tiene que permitir poder enfocar nuestras iniciativas hacia su disfrute y sus necesidades pero también hacia su crecimiento y futuro”.

Durante esta primera fase de confección del Plan Local de Juventud se estudiará la situación actual del municipio en materia de juventud y se evaluarán las propuestas de los jóvenes. De esta manera se podrán conocer las carencias y las potencialidades del municipio –desde el punto de vista del área de juventud- y las necesidades e inquietudes que tiene la juventud en la actualidad.