La Junta de govern ha aprovat el pagament de les quotes anuals del Consorci Localret i el Consorci de Promoció Turística del Penedès

La Junta de govern, reunida aquest dilluns 10 de febrer de 2020, ha aprovat el pagament de les quotes anuals 2020 del Consorci Localret i al Consorci de Promoció Turística del Penedès.

Localret és el consorci local format per les administracions locals de Catalunya amb l’objectiu de millorar l’acció dels governs locals en l’impuls de la societat de la informació. L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès forma part d’aquest consorci des de l’any 1997 i, en l’actualitat, la quota anual per a l’any 2020 ascendeix a 405,29€. La Junta de govern n’ha aprovat el pagament.

El Consorci de Promoció Turística del Penedès és un organisme format per entitats públiques i privades que es va crear amb l’objectiu de promoure i impulsar polítiques turístiques coordinades en l’àmbit de la DO Penedès. L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès forma part d’aquest consorci des del març de 2017. La quota anual per al 2020 ascendeix a 1.500€ i la Junta de govern n’ha aprovat el pagament.


CASTELLANO | La Junta de gobierno, reunida este lunes 10 de febrero de 2020, ha aprobado el pago de las cuotas anuales 2020 del Consorci Localret y el Consorci de Promoció Turística del Penedès.

Localret es el consorcio local formado por las administraciones locales de Catalunya con el objetivo de mejorar la acción de los gobiernos locales en el impulso de la sociedad de la información. El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès fotma parte de este consorcio desde el año 1997 y, en la actualidad, la cuota anual para el año 2020 asciende a 405,29€. La Junta de gobierno ha aprobado el pago de dicha cuota.

El Consorci de Promoció Turística del Penedès es un organismo formado por entidades públicas y privadas que se creó con el objetivo de promover e impulsar políticas turísticas coordinadas en el ámbito de la DO Penedès. El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès forma parte de este consorcio desde el mes de marzo de 2017. La cuota anual para el 2020 asciende a 1.500€ y la Junta de Gobierno ha aprobado el pago de la misma.