L’Ajuntament de la Bisbal ha entregat 11 ‘Xecs Nadó’ a les famílies bisbalenques que van tenir o adoptar un nen durant el 2018

190102 XEC NADO

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha fet entrega dels ‘Xecs Nadó’, aquest dijous, per quart any consecutiu. Es tracta d’una iniciativa que consisteix a entregar un talonari amb 10 vals de 10 euros a aquelles famílies que hagin tingut o adoptat un nen o una nena durant l’any anterior, en aquest cas, als nascuts o adoptats durant l’any 2018. Aquests vals es poden utilitzar per comprar productes o serveis als comerços bisbalencs que s’han adherit a la iniciativa, fins al 31 de gener de 2020.

Aquesta iniciativa d’Alcaldia i la Regidoria de Comerç pretén donar suport a les famílies en un moment en el qual han augmentat les despeses familiars i, alhora, persegueix l’objectiu de dinamitzar el comerç local. Enguany s’han beneficiat d’aquesta iniciativa un total d’11 famílies. Es tracta dels pares i mares d’onze nouvinguts: Martina, Marc, Zaira, Lucía, Kilian, Edgar, Arturo, Izan, Aleksandra, Jordà i Màxim. Aquestes famílies han rebut un talonari amb deu vals de 10€ cadascun per gastar a les botigues i comerços de la Bisbal. Concretament, els vals es podran bescanviar per productes o serveis a: Cal Perebusquet, Supermercat Jaume, Aliprox Supermercats, Farmàcia Dalmau, Agro-Verd, Fruites i verdures Montserrat, La botiga de la Gemma, Tris-Tras creacions i Ràdio Mendoza.

Per ser beneficiàries d’aquesta subvenció, les famílies han d’estar empadronades a la Bisbal amb una antiguitat mínima de 6 mesos abans del naixement o adopció. Enguany s’han presentat 16 famílies a la convocatòria, de les quals 11 n’han resultat beneficiàries. La Junta de govern del 23 de desembre de 2019 va desestimar 5 convocatòries perquè no complien alguns dels requisits: una família no estava empadronada en el termini dels sis mesos anteriors al naixement, tres famílies no estaven al corrent de pagament amb la Seguretat Social o Hisenda i una família va presentar la sol·licitud fora de termini.


CASTELLANO | El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès ha entregado los ‘Xecs Nadó’, este jueves, por cuarto año consecutivo. Se trata de una iniciativa que consiste en entregar un talonario con 10 vales de 10 euros a aquellas familias que hayan tenido o adoptado un niño o una niña durante el año anterior, en este caso, a los nacidos o adoptados durante el año 2018. Estos vales se pueden emplear para comprar productos o servicios en los comercios bisbalenses que se han adherido a la iniciativa, hasta el 31 de enero del 2020.

Esta iniciativa de Alcaldía y la Concejalía de Comercio pretende apoyar a las familias en un momento en el que han aumentado los gastos familiares y, además, persigue el objetivo de dinamizar el comercio local. Este año se han beneficiado de esta iniciativa un total de 11 familias. Se trata de los padres y madres de once recién nacidos: Martina, Marc, Zaira, Lucía, Kilian, Edgar, Arturo, Izan, Aleksandra, Jordà y Màxim. Estas familias han recibido un talonario con diez vales de 10€ cada uno para gastar en las tiendas y comercios de la Bisbal. Concretamente, los vales se podrán utilizar para productos y servicios en: Cal Perebusquet, Supermercat Jaume, Aliprox Supermercats, Farmàcia Dalmau, Agro-Verd, Fruites i verdures Montserrat, La botiga de la Gemma, Tris-Tras creacions y Ràdio Mendoza.

Para ser beneficiarias de esta subvención, las familias han de estar empadronadas en la Bisbal con una antigüedad mínima de 6 meses antes del nacimiento o la adopción. Este año se han presentado 16 familias a la convocatoria, de las cuales 11 han resultado beneficiarias. La Junta de gobierno del 23 de diciembre del 2019 desestimó 5 convocatorias porqué no cumplían algunos de los requisitos: una familia no estaba empadronada en el plazo de los seis meses anteriores al nacimiento, tres familias no estaban al corriente de pago con la Seguridad Social o Hacienda y una familia presentó la solicitud fuera de plazo.