El 2020 la segona fracció de l’IBI urbà s’abonarà més tard que en l’actualitat

El Ple ordinari del 16 de desembre va aprovar el calendari fiscal per a l’exercici 2020. Totes les fraccions mantenen el període voluntari de pagament i la data de la domiciliació bancària a excepció de la segona fracció de l’IBI urbà. A partir del 2020, la segona fracció de l’IBI urbà es pagarà més tard que fins ara, ja que segons ha explicat l’alcaldessa i responsable de l’àrea d’Hisenda, Agnès Ferré, “diversos veïns havien comentat que ambdues fraccions estaven massa juntes i que els aniria millor si estiguessin allunyades -distanciades en el temps-, l’una de l’altra. D’aquesta manera es podria ajudar els bisbalencs a fer front als pagaments”.

Fins al 2019, l’IBI urbà es pagava en dues fraccions en els següents períodes:

Fracció 1 (no domiciliats): 26/04/2019 – 28/06/2019

Fracció 1 (domiciliats): 15/06/2019

Fracció 2 (no domiciliats): 28/06/2019 – 30/08/2019

Fracció 2 (domiciliats): 16/08/2019

La proposta que es fa per a l’any 2020 és mantenir la periodicitat de la primera fracció i modificar la segona, allargant el període entre la primera fracció i la segona. Els nous terminis de la fracció 2, per al 2020, serien els següents:

        Fracció 2 (no domiciliats): 28/08/2020 – 30/10/2020

        Fracció 2 (domiciliats): 07/10/2020

Calendari fiscal -QUADRE


CASTELLANO | El Pleno ordinario del 16 de diciembre aprobó el calendario fiscal para el ejercicio 2020. Todas las fracciones mantienen el periodo voluntario de pago y la fecha de la domiciliación bancaria a excepción de la segunda fracción del IBI urbano. A partir del 2020, la segunda fracción del IBI urbano se pagará más tarde que hasta ahora, ya que según ha explicado la alcaldesa y responsable del área de Hacienda, Agnès Ferré, “varios vecinos habían comentado que ambas fracciones estaban demasiado juntas y que les iría mejor si estuviesen alejadas – distanciadas en el tiempo- la una de la otra. De esta manera se podría ayudar a los bisbalenses a poder hacer frente a los pagos”.

Hasta el 2019, el IBI urbano se pagaba en dos fracciones en los siguientes periodos:

Fracción 1 (no domiciliados): 26/04/2019 – 28/06/2019

Fracción 1 (domiciliados): 15/06/2019

Fracción 2 (no domiciliados): 28/06/2019 – 30/08/2019

Fracción 2 (domiciliados): 16/08/2019

La propuesta que se hace para el año 2020 es mantener la periodicidad de la primera fracción y modificar la segunda, alargando el periodo entre la primera fracción y la segunda. Los nuevos plazos de la fracción 2, para el 2020, serían los siguientes:

               Fracción 2 (no domiciliados): 28/08/2020 – 30/10/2020

               Fracción 2 (domiciliados): 07/10/2020

Calendari fiscal -QUADRE