Canvi d’ubicació del Jutjat de pau, BASE, el SOM Bisbal i l’aula de formació de l’Hotel d’entitats

HOTEL ENTITATS1
Hotel d’entitats

El Jutjat de pau trasllada la seva seu, ubicada actualment a la planta baixa de l’Ajuntament. A partir d’aquest divendres 20 de desembre estarà ubicat a la planta baixa de l’Hotel d’Entitats, un espai que també ocuparà BASE a partir del 13 gener.

L’aula de formació de la planta baixa de l’Hotel d’entitats es traslladarà a la segona planta de l’Hotel d’entitats i el SOM Bisbal, que actualment ocupa aquest espai de la segona planta, s’ubicarà al despatx de l’Ajuntament -l’espai que fins ara ocupaven el Jutjat de pau i BASE- a partir del 7 de gener.

Així, el Jutjat de pau i BASE podran comptar amb un espai de treball més ampli i el SOM Bisbal incorporarà el seu despatx a l’edifici consistorial, la qual cosa ajudarà a agilitzar processos de comunicació i tràmits tant a nivell intern com vers als usuaris.

CASTELLANO | El Juzgado de paz traslada su sede, ubicada actualmente en la planta baja del Ayuntamiento. A partir de este viernes 20 de diciembre estará ubicado en la planta baja del Hotel de Entidades, un espacio que también ocupará BASE a partir del 13 de enero.

El aula de formación de la planta baja del Hotel de Entidades se trasladará a la segunda planta del Hotel de Entidades y el SOM Bisbal, que actualmente ocupa este espacio de la segunda planta, se ubicará en el despacho del Ayuntamiento – el espacio hasta ahora ocupaban el Juzgado de paz y BASE- a partir del 7 de enero.

Así, el Jutjat de pau y BASE podrán contar con un espacio de trabajo más amplio y el SOM Bisbal incorporará su despacho en el edificio consistorial, la cual cosa ayudará a agilizar procesos de comunicación y trámites tanto a nivel interno como hacia los usuarios.