S’acorda el calendari laboral 2020 de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès

La mesa de negociació amb els treballadors públics de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès, representada per treballadors funcionaris i laborals, la secretària-interventora municipal i l’alcaldessa Agnès Ferré, es van reunir el passat dilluns per acordar el calendari laboral per al 2020. Posteriorment, l’alcaldessa va signar el corresponent Decret d’Alcaldia d’aquest acord.

El calendari laboral del 2020 inclou els següents festius:

-Dimecres 1 de gener (Cap d’any)

-Dilluns 6 de gener (Reis)

-Divendres 10 d’abril (Divendres Sant)

-Dilluns 13 d’abril (Pasqua)

-Divendres 1 de maig (Festa del Treball)

-Dimecres 24 de juny (Sant Joan)

-Dissabte 15 d’agost (l’Assumpció)

-Divendres 11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya)

-Dilluns 12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya)

-Dimarts 8 de desembre (La Immaculada)

-Divendres 25 de desembre (Nadal)

-Dissabte 26 de desembre (Sant Esteve)

Seran festes locals a La Bisbal del Penedès, durant el 2020, les següents (segons l’acord del Ple de la Corporació del 4 de juliol de 2019):

-Dijous 23 d’abril (Sant Jordi)

-Divendres 14 d’agost (Festa Major)

Seran festes administratives, durant l’any 2020, les següents:

-Dijous 24 de desembre

-Dijous 31 de desembre

Serà festa addicional de compensació per festiu que cau en diumenge, la següent:

-Diumenge 6 de desembre

Us recordem els horaris d’atenció a la ciutadania de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès i la Biblioteca pública:

Horaris d’atenció de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès
Horari d’hivern
Dilluns De 9.00 a 14.00h i de 16.00h a 19.00h
Dimarts, dimecres, dijous i divendres De 9.00 a 14.00h
Horari d’estiu
De dilluns a divendres De 9.00 a 14.00h

Horaris d’atenció de la Biblioteca pública
Horari d’hivern
De dilluns a divendres De 16.30h a 20.30h
Dissabtes De 10.00h a 14.00h
Horari d’estiu
De dilluns a divendres De 16.30h a 20.30h

CASTELLANO | La mesa de negociación con los trabajadores públicos del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès, representada por trabajadores funcionarios y laborales, la secretaria-interventora municipal y la alcaldesa Agnès Ferré, se reunieron el pasado lunes para acordar el calendario laboral para el 2020. Posteriormente, la alcaldesa firmó el correspondiente Decreto de Alcaldía de este acuerdo.

El calendario laboral 2020 incluye los siguientes festivos:

-Miércoles 1 de enero (Año nuevo)

-Lunes 6 de enero (Reyes)

-Viernes 10 de abril (Viernes Santo)

-Lunes 13 de abril (Pascua)

-Viernes 1 de mayo (Fiesta del Trabajo)

-Miércoles 24 de junio (San Juan)

-Sábado 15 de agosto (la Asunción)

-Viernes 11 de septiembre (Diada Nacional de Catalunya)

-Lunes 12 de octubre (Fiesta Nacional de España)

-Martes 8 de diciembre (La Inmaculada)

-Viernes 25 de diciembre (Navidad)

 -Sábado 26 de diciembre (San Esteban)

Serán fiestas locales en La Bisbal del Penedès, durante el 2020, las siguientes (según el acuerdo del Pleno de la corporación del 4 de julio del 2019):

-Jueves 23 de abril (Sant Jordi)

-Viernes 14 de agosto (Fiesta Mayor)

Serán fiestas administrativas, durante el año 2020, las siguientes:

-Jueves 24 de diciembre

-Jueves 31 de diciembre

Será fiesta adicional de compensación por festivo que cae en domingo, la siguiente:

-Domingo 6 de diciembre

Os recordamos los horarios de atención a la ciudadanía del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès y la Biblioteca pública:

Horarios de atención del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès
Horario de invierno
Lunes De 9.00 a 14.00h y de 16.00h a 19.00h
Martes, miércoles, jueves y viernes De 9.00 a 14.00h
Horario de verano
De lunes a viernes De 9.00 a 14.00h

Horarios de atención de la Biblioteca pública
Horario de invierno
De lunes a viernes De 16.30h a 20.30h
Sábados De 10.00h a 14.00h
Horario de verano
De lunes a viernes De 16.30h a 20.30h