S’ha convocat un Ple extraordinari per al dimecres 27 de novembre a les 19h

El dimecres 27 de novembre, a les 19h, se celebrarà un Ple extraordinari a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès.

El Ple s’ha convocat aquest divendres 22 de novembre a la tarda i, paral·lelament, l’alcaldessa Agnès Ferré ha convocat els portaveus de tots els grups polítics municipals a una reunió, que tindrà lloc el proper dimarts 26 de novembre al despatx d’alcaldia, amb l’objectiu de resoldre dubtes o fer aclariments sobre els pressupostos 2020. Val a dir que tots els regidors convocats al Ple tenen accés immediat, de forma telemàtica, a la documentació relativa als punts que s’abordaran al Ple des del moment que es fa la convocatòria.

ORDRE DEL DIA

1)Part resolutiva:

  1. Elaboració i aprovació del pressupost per l’exercici 2020
  2. Modificació de crèdit 4P/2019
  3. Modificació de les indemnitzacions a favor dels membres de la Corporació que no tenen dedicació exclusiva ni parcial, per l’assistència a les sessions dels òrgans col·legiats dels quals formen part
  4. Operació de delimitació amb el terme municipal de Masllorenç
  5. Operació de delimitació amb el terme municipal de Banyeres del Penedès

2)Activitat de control:

6. Termini mig de pagament 3r trim 2019

7. Execució pressupost 3r trim 2019


CASTELLANO | El miércoles 27 de noviembre, a las 19h, se celebrará un Pleno extraordinario en el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès.

El Pleno se ha convocado este viernes 22 de noviembre por la tarde y, paralelamente, la alcaldesa Agnès Ferré ha convocado a los portavoces de todos los grupos municipales a una reunión, que tendrá lugar el próximo martes 26 de noviembre en el despacho de alcaldía, con el objetivo de resolver dudas o hacer aclaraciones sobre los presupuestos 2020. Cabe decir que todos los concejales convocados al Pleno tienen acceso inmediato, de forma telemática, a la documentación relativa a los puntos que se abordarán en el Pleno en el momento que se hace la convocatoria. 

ORDEN DEL DÍA

1)Parte resolutiva:

  1. Elaboración y aprobación del presupuesto para el ejercicio 2020
  2. Modificación de crédito 4P/2019
  3. Modificación de las indemnizaciones a favor de los miembros de la Corporación que no tienen dedicación exclusiva ni parcial, para la asistencia a las sesiones de los órganos colegiados de los que forman parte.
  4. Operación de delimitación con el término municipal de Masllorenç
  5. Operación de delimitación con el término municipal de Banyeres del Penedès

2)Actividad de control:

6. Plazo medio de pago 3º trim 2019

7. Ejecución presupuesto 3º trim 2019

Comments are closed.