La Junta de Govern ha aprovat el pagament de la liquidació dels convenis d’ocupació de la Xarxa d’Ocupació del Baix Penedès

La Junta de Govern de l’11 de novembre ha aprovat el pagament de la liquidació dels convenis de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Penedès per a l’execució del programa Innovador de la Xarxa d’Ocupació del Baix Penedès i del Pla d’acció de coordinació i impuls de l’oferta formativa del Baix Penedès. Les liquidacions aprovades corresponen a:

-El Programa Innovador de la Xarxa d’Ocupació del Baix Penedès: 1.037,49€

-El Pla d’acció de coordinació i impuls de l’oferta formativa del Baix Penedès: 257,56€

Aquests convenis en matèria d’ocupació van ser aprovats el maig de 2019 per Junta de Govern i corresponen al projecte de la Xarxa d’Ocupació del Baix Penedès, en la qual participen tots els municipis i entitats de la comarca que intervenen en matèria d’ocupació.

CASTELLANO | La Junta de Gobierno del 11 de noviembre ha aprobado el pago de la liquidación de los convenios de colaboración con el Consell Comarcal del Baix Penedès para la ejecución del programa Innovador de la Xarxa d’Ocupació del Baix Penedès y del Plan de acción de coordinación e impulso de la oferta formativa del Baix Penedès. Las liquidaciones aprobadas se corresponden con:

-El Programa Innovador de la Xarxa d’Ocupació del Baix Penedès: 1.037,49€

-El Plan de acción de coordinación e impulso de la oferta formativa del Baix Penedès: 257,56€

Estos convenios en materia de ocupación se aprobaron en mayo del 2019 por Junta de Gobierno y corresponden al proyecto de la Xarxa d’Ocupació del Baix Penedès, en la que participan todos los municipios y entidades de la comarca que intervienen en materia de ocupación.