El CMC disposarà d’un espai perquè en puguin fer ús els grups polítics municipals a partir de l’11 de novembre

CENTRE MUNICIPAL DE CULTURA

En compliment del Reglament d’Organització Municipal, a partir del dia 11 de novembre cada grup municipal podrà disposar, una tarda a la setmana, del despatx situat a la planta baixa del CMC (Centre Municipal de Cultura) per reunir-se i rebre visites. L’horari serà de 16:30h a 21:00h amb la següent distribució (a excepció dels dies festius, que queden exclosos):

  • Dilluns: Grup municipal del PSC.
  • Dimarts: Grup municipal de Compromís amb la Bisbal.
  • Dimecres: Grup municipal d’ARA la Bisbal.
  • Dijous: Grup municipal d’ERC-AM.
  • Divendres: Grup municipal d’Units per la Bisbal-FIC.

L’article 89 del Reglament d’Organització Municipal, dedicat als drets dels grups municipals, diu:

“c) Disposar d’un despatx en les dependències municipals per reunir-se de manera independent i rebre visites, sempre i quan hi hagi disponibilitat. Al començament de cada mandat es fixarà l’espai i horari per cada grup municipal

f) Disposar de telèfon i ordinador en el despatx assignat a les dependències municipals”

El primer dia d’ús del despatx, els grups municipals rebran un codi d’accés i una clau per poder utilitzar l’ordinador del despatx, que també està equipat amb telèfon.


CASTELLANO | En cumplimiento del Reglamento de Organización Municipal, a partir del día 11 de noviembre cada grupo municipal podrá disponer, una tarde a la semana, del despacho situado en la planta baja del CMC (Centre Municipal de Cultura) para reunirse y recibir visitas. El horario será de 16:30h a 21:00h con la siguiente distribución (a excepción de los días festivos, que quedan excluidos):

  • Lunes: Grupo municipal del PSC
  • Martes: Grupo municipal de Compromís amb la Bisbal
  • Miércoles: Grupo municipal de ARA la Bisbal
  • Jueves: Grupo municipal de ERC-AM
  • Viernes: Grupo municipal de Units per la Bisbal-FIC

El artículo 89 del Reglamento de Organización Municipal, dedicado a los derechos de los grupos municipales dice:

“c) Disponer de un despacho en las dependencias municipales para reunirse de forma independiente y recibir visitas, siempre y cuando haya disponibilidad. Al inicio de cada mandato se fijará el espacio y horario para cada grupo municipal.

f) Disponer de teléfono y ordenador en el despacho asignado en las dependencias municipales”.

El primer día de uso del despacho, los grupos municipales recibirán un código de acceso y una clave para poder utilizar el ordenador del despacho, que también está equipado con teléfono.