S’ha aprovat el contracte menor per a l’enllumenat de Nadal

LLUMS NADAL 1

La Junta de Govern Local, celebrada el dilluns 30 de setembre, ha aprovat un contracte menor amb l’empresa Jordi Aymerich per al subministrament i instal·lació de llums de Nadal durant les setmanes prèvies a Nadal i fins a la festivitat de Reis.

Com en els darrers anys, hi haurà llums de Nadal a l’entrada dels barris de fora del nucli (urbanitzacions) i al nucli.

El preu total ascendeix a 5.938,34€ (IVA inclòs)


CASTELLANO | La Junta de Gobierno Local, celebrada el lunes 30 de septiembre, ha aprobado un contrato menor con la empresa Jordi Aymerich para el suministro e instalación de luces de Navidad durante las semanas previas a Navidad y hasta la festividad de Reyes.

Como en los últimos años, habrá luces de Navidad en la entrada de los barrios de fuera del núcleo (urbanizaciones) y en el núcleo.

El precio total asciende a 5.938,34€ (IVA incluido)