Fins al 7 d’octubre es pot consultar el cens electoral i es poden presentar les reclamacions corresponents sobre les dades censals

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès informa que, davant la convocatòria d’Eleccions a les Corts Generals per al diumenge 10 de novembre de 2019, fins al 7 d’octubre es podrà consultar el cens electoral i es podran presentar reclamacions sobre les dades censals, directament a les delegacions provincials de l’Oficina del Cens electoral o a través d’aquest Ajuntament.

Així mateix, us informem que ja està obert el període de vot per correu. La sol·licitud s’ha de presentar personalment i en imprès oficial en qualsevol oficina de Correus fins al 31 d’octubre. Trobareu més informació en aquest enllaç: https://www.correos.com/sala-prensa/ya-se-puede-solicitar-el-voto-por-correo-para-las-elecciones-generales-del-10-de-noviembre/

Quant al vot des de l’estranger, trobareu informació en aquest enllaç:

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/ElMinisterioInforma/Documents/2019_NOVIEMBRE_PREGUNTAS%20ELECCIONES.pdf


CASTELLANO | El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès informa de que, ante la convocatoria de Elecciones a las Cortes Generales para el domingo 10 de noviembre del 2019, hasta el 7 de octubre se podrá consultar el censo electoral y se podrán presentar reclamaciones sobre los datos censales, directamente en las delegaciones provinciales de la Oficina del Censo electoral o a través de este Ayuntamiento.

Así mismo, os informamos de que ya está abierto el periodo de voto por correo. La solicitud debe presentarse personalmente y en impreso oficial en cualquier oficina de Correos hasta el 31 de octubre. Encontraréis más información en este enlace: https://www.correos.com/sala-prensa/ya-se-puede-solicitar-el-voto-por-correo-para-las-elecciones-generales-del-10-de-noviembre/

En cuanto al voto desde el extranjero, encontraréis información en este enlace: http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/ElMinisterioInforma/Documents/2019_NOVIEMBRE_PREGUNTAS%20ELECCIONES.pdf