Encara no teniu el cubell de l’orgànica? Passeu a buscar-lo per les oficines municipals

La Regidoria de Gestió de Residus informa que, aquells veïns que no disposin encara del cubell de la matèria orgànica, ja sigui perquè no hi eren al seu habitatge quan va passar la informadora o perquè no van poder dirigir-se als punts d’entrega que es van habilitar en diferents dates, poden passar a recollir-lo per les oficines municipals en horari d’atenció al públic.


La Concejalía de Gestión de Residuos informa que, aquellos vecinos que no dispongan todavía del cubo de la materia orgánica, ya sea porqué no estaban en su vivienda cuando pasó la informadora o porqué no pudieron dirigirse a los puntos de entrega que se habilitaron en diferentes fechas, pueden pasar a recogerlo por las oficinas municipales en horario de atención al público.

organica cubell 2019