L’Ajuntament de la Bisbal ha assistit a la reunió informativa sobre la futura Llei de Contractes de serveis a les persones

LLEI CONTRACTES PERSONES - BQ

Aquest dimarts 17 de setembre, l’alcaldessa Agnès Ferré i la primera tinenta d’alcaldia, Judith Vidal, juntament amb una funcionària de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès, han assistit a una xerrada que ha tingut lloc a Vilafranca del Penedès i que ha versat sobre la Llei de Contractes de Serveis a les Persones que actualment s’està tramitant al Parlament de Catalunya.

L’Ajuntament bisbalenc ha estat convidat pel Delegat Territorial del Govern al Penedès, Pere Regull, amb l’objectiu de facilitar informació sobre aquesta llei, que pretén assegurar la qualitat de les prestacions en benefici dels usuaris dels serveis i donar preferència a entitats i empreses que prestin serveis amb criteris de qualitat i de continuïtat enfront del criteri econòmic.

La xerrada ha comptat amb la participació de Mercè Corretja, directora general de Contractació Pública, i Jordi Albert, diputat al Parlament de Catalunya i coordinador de la ponència parlamentària, que han aprofundit en els serveis a les persones i en com aquests afecten  la ciutadania. Durant la xerrada també s’ha abordat la contractació pública d’aquests serveis, entre els quals es troben els serveis d’atenció a col·lectius desafavorits; les activitats d’acompanyament i lleure per a infants, joves o gent gran; els complementaris a l’atenció sanitària; els de gestió d’equipaments com casals, centres cívics, comunitaris o esportius; o els serveis de restauració a hospitals, escoles i residències de gent gran; entre d’altres.

L’alcaldessa Agnès Ferré ha explicat que “ha estat una reunió molt profitosa que ens ha permès aprofundir més en aquest tipus de contractació i conèixer aquesta llei amb més profunditat. Així, quan es posi en marxa, ja en coneixerem el funcionament”.


CASTELLANO | Este martes 17 de septiembre, la alcaldesa Agnès Ferré y la primera teniente de alcaldesa, Judith Vidal, junto con una funcionaria del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès, han asistido a una charla que ha tenido lugar en Vilafranca del Penedès y que ha tratado sobre la Ley de Contratos de Servicios a las Personas, que actualmente se está tramitando en el Parlamento de Catalunya.

El Ayuntamiento de la Bisbal ha sido invitado por el Delegado Territorial del Gobierno en el Penedès, Pere Regull, con el objetivo de facilitar información sobre esta ley, que pretende asegurar la calidad de las prestaciones en beneficio de los usuarios de los servicios y dar preferencia a entidades y empresas que presten servicios con criterios de calidad y de continuidad, frente al criterio económico.

La charla ha contado con la participación de Mercè Corretja, directora general de Contratación Pública, y Jordi Albert, diputado en el Parlament de Catalunya y coordinador de la ponencia parlamentaria, que han profundizado en los servicios a las personas y en cómo estos afectan a la ciudadanía.  Durante la charla también se ha abordado la contratación pública de estos servicios, entre los cuales se encuentran servicios de atención a colectivos desfavorecidos; actividades de acompañamiento y ocio para niños, jóvenes o gente mayor; complementarios a la atención sanitaria; gestión de equipamientos como casales, centros cívicos, comunitarios o deportivos; o servicios de restauración en hospitales, escuelas y residencias de gente mayor, entre otros.

La alcaldesa Agnès Ferré ha explicado que “ha sido una reunión muy provechosa que nos ha permitido profundizar más en este tipo de contratación y conocer esta ley con más profundidad. Así, cuando se ponga en marcha, ya conoceremos el funcionamiento”.