Cinc baixpenedesencs han començat a netejar diverses zones verdes de l’Esplai, Can Gordei i el Priorat en el marc d’un Pla d’ocupació de la Diputació de Tarragona

Pla Ocupacio dipta 2019

Aquest dilluns 22 de juliol ha començat un Pla de foment de l’ocupació de la Diputació de Tarragona. Cinc persones del Baix Penedès de diversos municipis de la comarca, participaran durant vint-i-tres dies en aquest Pla de foment de l’ocupació. Durant el Pla, realitzaran un curs de fitosanitaris, poda i empelt i duran a terme tasques de desbrossament i manteniment de camins, rieres i zones verdes. A la Bisbal s’han fixat diverses tasques que podrien realitzar aquests treballadors. La realització d’algunes d’elles o de la seva totalitat dependrà dels dies de treball que es dediquin al nostre municipi i dels objectius pràctics que es marquin en el Pla de foment de l’ocupació en funció dels aprenentatges que es vulguin treballar entre les persones que participen en el Pla, i podran variar o es podran modificar si la situació meteorològica així ho requereix:

-Esclarir la massa forestal del voltant del pas per a vianants de l’Esplai.       

-Esclarir la massa vegetal del costat de les instal·lacions dels dipòsits d’aigua de Can Gordei.

-Esclarir la massa vegetal i talar petits arbres en passos d’aigua entre els carrers Ter, Cinca i Cardener de Can Gordei.

-Esclarir i netejar la zona del Fondo del Manyer, al barranc del Priorat.

-Realitzar el manteniment de la franja forestal, entre els carrers Julio Romero i Joaquim Mir, a l’Esplai.

-Realitzar tasques de manteniment i millora del tallafoc de la urbanització Can Gordei.

Una vegada finalitzat el Pla de foment de l’ocupació de la Diputació de Tarragona, la Regidoria de Territori avaluarà quines són les tasques que s’han dut a terme i treballarà per realitzar la resta, ja que les considera necessàries per al manteniment dels camins, les rieres i les zones verdes del municipi.


CASTELLANO | Este lunes 22 de julio ha empezado un Plan de fomento de la ocupación de la Diputación de Tarragona. Cinco personas del Baix Penedès de varios municipios de la comarca, participaran durante veintitrés días en este Plan de fomento de la ocupación. Durante el Plan, realizarán un curso de fitosanitarios, poda e injerto y llevarán a cabo labores de desbrozamiento y mantenimiento de caminos, rieras y zonas verdes. En la Bisbal se han fijado varios trabajos que podrían realizar estos trabajadores. La realización de algunos de ellos o de su totalidad dependerá de los días de trabajo que se dediquen a nuestro municipio y de los objetivos prácticos que se marquen en el Plan de fomento de la ocupación en función de los aprendizajes que se quieran trabajar entre las personas que participan en el Plan, y podrán variar o se podrán modificar si la situación meteorológica así lo requiere:

        -Aclarar la masa forestal de alrededor del paso peatonal de l’Esplai.

        -Aclarar la masa vegetal del lado de las instalaciones de los depósitos de agua de Can Gordei.

        -Aclarar la masa vegetal y talar pequeños árboles en pasos de agua entre las calles Ter, Cinca y Cardener de Can Gordei.

        -Aclarar y limpiar la zona del Fondo del Manyer, en el barranco del Priorat.

        -Realizar el mantenimiento de la franja forestal, entre las calles Julio Romero y Joaquim Mir, en l’Esplai.

        -Realizar trabajos de mantenimiento y mejora del cortafuegos de la urbanización Can Gordei.

Una vez finalizado el Plan de fomento de la ocupación de la Diputación de Tarragona, la Concejalía de Territorio evaluará cuáles son los trabajos que se han llevado a cabo y trabajará para realizar el resto, ya que los considera necesarios para el mantenimiento de los caminos, rieras y las zonas verdes del municipio.