La Junta de Govern local ha aprovat quatre contractes menors de l’àrea de festes

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha aprovat diversos contractes menors per a la realització de diversos actes de les festes de barris i de la Festa Major del municipi.

Així, ha aprovat:

-Un contracte menor per a les festes de l’escuma de la Miralba, la Masieta, l’Esplai, Can Gordei i el Priorat per un import de 1.361,25€ (IVA inclòs).

-Un contracte menor per a l’escenari i l’envelat, amb el muntatge i desmuntatge corresponent, per a la Festa Major del 14 al 18 d’agost, per un import de 4.380,20€ (IVA inclòs).

-Un contracte menor de subministrament de cabines sanitàries per a les festes d’estiu dels barris de la Plaça, de Baix, de la Riba, l’Ortigós, la Miralba, la Masieta i també per a la Festa Major 2019, per un import de 3.322,48€.

-Un contracte menor per a dur a terme la ballada de sardanes del 18 d’agost, durant la Festa Major, amb els Dansaires del Penedès i la Cobla Ressò per un total de 1.700€ (IVA inclòs).


La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès ha aprobado varios contratos menores para la realización de varios actos de las  fiestas de los barrios y de la Fiesta Mayor del municipio.

Así, ha aprobado:

-Un contrato menor para las fiestas de la espuma de la Miralba, la Masieta, l’Esplai, Can Gordei y el Priorat por un importe de 1.361,25€ (IVA incluido).

-Un contrato menor para el escenario y la carpa, con el montaje y desmontaje correspondiente, para la Fiesta Mayor del 14 al 18 de agosto, por un importe de 4.380,20€ (IVA incluido).

-Un contrato menor de suministro de cabinas sanitarias para las fiestas de verano de los barrios de la Plaça, de Baix, de la Riba, l’Ortigós, la Miralba, la Masieta y también para la Fiesta Mayor 2019, por un importe de 3.322,48€.

-Un contrato menor para llevar a cabo la ballada de sardanas del 18 de agosto, durante la Fiesta Mayor, con los Dansaires del Penedès y la Cobla Ressò por un total de 1.700€ (IVA incluido).