Els dies 23 i 24 de juliol es faran reunions informatives sobre la instal·lació de la fibra òptica a la Miralba, el Priorat de la Bisbal, Can Gordei, l’Esplai, la Masieta i la Pineda de Santa Cristina

L’empresa XTA està començant a instal·lar fibra òptica als barris de la Miralba, el Priorat de la Bisbal, Can Gordei, l’Esplai, la Masieta i la Pineda de Santa Cristina. Al nucli i al Papagai ja està instal·lada. És per aquest motiu que convoca la ciutadania a una reunió amb l’objectiu de fer arribar a la població el pla de desplegament, els terminis d’instal·lació previstos, les tarifes de la companyia i donar resposta als dubtes que pugueu tenir els bisbalencs i les bisbalenques.

Les reunions es faran en els locals socials de quatre barris bisbalencs però totes elles són obertes a tothom i hi pot assistir qualsevol persona que hi estigui interessada.

REUNIONS PREVISTES:

Dimarts 23 de juliol

17:00h Local social del Priorat de la Bisbal

19:00h Local social de la Miralba

Dimecres 24 juliol

17:00h Local social de l’Esplai

19:00h Local social de Can Gordei


CASTELLANO | La empresa XTA está empezando a instalar fibra óptica en los barrios de la Miralba, el Priorat de la Bisbal, Can Gordei, l’Esplai, la Masieta y la Pineda de Santa Cristina. En el núcelo y en el Papagai ya está instalada. Es por este motivo que convoca a la ciudadanía a una reunión con el objetivo de hacer llegar a la población el plan de despliegue, los plazos de instalación previstos, las tarifas de la compañía y dar respuesta a las dudas que podáis tener los bisbalencs y bisbalenques.

Las reuniones se harán en los locales sociales de cuatro barrios de la Bisbal pero todas ellas son abiertas a todo el mundo y puede asistir cualquier persona que esté interesada en el tema.

REUNIONES PREVISTAS:

Martes 23 de julio

17:00h Local social del Priorat de la Bisbal

19:00h Local social de la Miralba

Miércoles 24 de julio

17:00h Local social de l’Esplai

19:00h Local social de Can Gordei

CARTELL - XTA-Labisbal_page-0001