S’obren les inscripcions per als tornejos de futbol sala de la Festa Major

S’obren les inscripcions per participar en els tornejos de futbol sala de la Festa Major. Al cartell hi podeu trobar els telèfons per a fer les inscripcions.


Se abren las inscripciones para participar en los torneos de fútbol sala de la Fiesta Mayor. En el cartel podréis encontrar los teléfonos para hacer las inscripciones.

futbol-24h-2019c