L’Ajuntament tira endavant una consulta pública sobre les prestacions econòmiques que tenen la finalitat d’atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques, de subsistència

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès tira endavant una consulta amb l’objectiu de regular les prestacions econòmiques per atendre necessitats puntuals, urgents i bàsiques de subsistència.

Tenint en compte l’article 133.1 de la Llei 39/2015 de l’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques i amb l’objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes amb caràcter previ a l’elaboració del projecte de modificació del Reglament que regula les prestacions econòmiques que tenen la finalitat d’atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques, de subsistència i el seu procediment de concessió, l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès tira endavant una consulta pública a través del portal web https://bisbalpenedes.com/web/consulta-publica/ amb l’objectiu de recollir l’opinió dels ciutadans i organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma. Podeu participar en la consulta pública accedint a l’enllaç anteriorment citat.

 

CASTELLANO | El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès lleva a cabo una consulta con el objetivo de regular las prestaciones económicas para atender necesidades puntuales, urgentes y básicas de subsistencia.

Teniendo en cuenta el artículo 133.1 de la Ley 39/2015, del 1 de octubre del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas y con el objetivo de mejorar la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas con carácter previo a la elaboración del proyecto de modificación del Reglamento que regula las prestaciones económicas que tienen la finalidad de atender situaciones de necesidades puntuales, urgentes y básicas, de subsistencia y su procedimiento de concesión, el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès lleva a cabo una consulta pública a través del portal web https://bisbalpenedes.com/web/consulta-publica/ con el objetivo de recoger la opinión de los ciudadanos y las organizaciones más representativas potencialmente afectadas por la futura norma. Podéis participar en la consulta pública accediendo al enlace anteriormente citado.