El proper dissabte 15 de juny tindrà lloc el Ple extraordinari de constitució de la nova Corporació municipal

SALA DE PLENS 1

El proper dissabte 15 de juny, a les 12h, tindrà lloc el Ple extraordinari de constitució de la nova Corporació municipal i, per tant, s’oficialitzarà el nou equip de govern sorgit del resultat de les eleccions del passat 26 de maig.

El Ple estarà format per 6 regidors de Compromís per la Bisbal, 2 regidors del PSC-CP, 1 regidor d’Units per la Bisbal-FIC, 1 regidora d’Ara la Bisbal i 1 regidora d’ERC-EM i tindrà lloc, com és habitual, a la sala de Plens.

La Secretària de la Corporació ha convocat els càrrecs electes entrants a una reunió prèvia amb l’objectiu de tractar el desenvolupament de la sessió constitutiva, complint així amb l’article 9 del ROM (Reglament d’Organització Municipal). En aquesta reunió s’ha lliurat (als alts càrrecs entrants) el ROM de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès, el Codi de conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès, la declaració d’interessos dels càrrecs electes (que han de presentar a l’Ajuntament) i un breu protocol de la sessió plenària del dissabte 15 de juny.


CASTELLANO | El próximo sábado 15 de junio, a las 12h, tendrá lugar el Pleno extraordinario de constitución de la nueva Corporación municipal y, por consiguiente, se oficializará el nuevo equipo de gobierno surgido del resultado de las elecciones del pasado 26 de mayo.

El Pleno estará formado por 6 concejales de Compromís per la Bisbal, 2 concejales del PSC-CP, 1 concejal de Units per la Bisbal-FIC, 1 concejala de Ara la Bisbal y 1 concejala de ERC-EM y tendrá lugar, como es habitual, en la sala de Plenos.

La Secretaria de la Corporación ha convocado a los cargos electos entrantes a una reunión previa con el objetivo de tratar el desarrollo de la sesión constitutiva, cumpliendo así con el artículo 9 del ROM (Reglamento de Organización Municipal). En esta reunión se ha entregado (a los altos cargos entrantes) el ROM del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès,  la declaración de intereses de los cargos electos (que deben presentar al Ayuntamiento) y un breve protocolo de la sesión plenaria del sábado 15 de junio.