Aquest dimecres 12 de juny ha tingut lloc el darrer ple de la legislatura 2015-2019

Aquest dimecres 12 de juny, a les 11h, ha tingut lloc un Ple extraordinari. S’han absentat els regidors Joaquín Rivas (ERC) i Manuel González (ERC). Al Ple s’han tractat i aprovat els següents punts:

  1. Aprovació de l’acta de la sessió número 2 ordinària anterior de data 18-03-2019.

S’ha aprovat per majoria.

  1. Aprovació de l’acta de la sessió número 3 extraordinària de data 01-04-2019

S’ha aprovat per majoria. El regidor Pere Saumoy (PDeCAT) no ha votat aquest punt perquè no hi era el dia en què es va celebrar el Ple.

  1. Aprovació de l’acta de la sessió número 4 extraordinària de data 18-04-2019

S’ha aprovat per majoria.

  1. Aprovació de l’acta de la sessió número 5 extraordinària de data 29-04-2019

S’ha aprovat per majoria. Els regidors Pere Saumoy (PDeCAT) i Juana Reina (ERC) no han votat aquest punt perquè no hi eren el dia en què es va celebrar el Ple.

  1. Aprovació de l’acta de la sessió número 6 extraordinària urgent de data 29-04-2019

S’ha aprovat per majoria. Els regidors Pere Saumoy (PDeCAT) i Juana Reina (ERC) no han votat aquest punt perquè no hi eren el dia en què es va celebrar el Ple.

El Ple d’aquest dimecres era el darrer de la legislatura 2015-2019, ja que el proper dissabte 15 de juny, a les 12h, tindrà lloc el Ple de constitució del nou Ajuntament.

CASTELLANO | Este miércoles 12 de junio, a las 11h, ha tenido lugar un Pleno extraordinario. Se han ausentado los concejales Joaquín Rivas (ERC) y Manuel González. En el Pleno se han tratado y aprobado los siguientes puntos:

  1. Aprobación del acta de la sesión número 2 ordinaria anterior de fecha 18-03-2019

Se ha aprobado por mayoría.

  1. Aprobación del acta de la sesión número 3 extraordinaria de fecha 01-04-2019

Se ha aprobado por mayoría. El concejal Pere Saumoy (PDeCAT) no ha votado este punto porqué no estaba el día en que se celebró el Pleno.

  1. Aprobación del acta de la sesión número 4 extraordinaria de fecha 18-04-2019

Se ha aprobado por mayoría.

  1. Aprobación del acta de la sesión número 5 extraordinaria de fecha 29-04-2019

Se ha aprobado por mayoría. Los concejales Pere Saumoy (PDeCAT) y Juana Reina (ERC) no han votado este punto porqué no estaban el día en que se celebró el Pleno.

  1. Aprobación del acta de la sesión número 6 extraordinaria urgente de fecha 29-04-2019

Se ha aprobado por mayoría. Los concejales Pere Saumoy (PDeCAT) y Juana Reina (ERC) no han votado este punto porqué no estaban el día en que se celebró el Pleno.

El Pleno de este miércoles era el último de la legislatura 2015-2019, ya que el próximo sábado 15 de junio, a las 12h, tendrá lugar el Pleno de constitución del nuevo Ayuntamiento.

Comments are closed.