El proper dilluns 29 d’abril a les 10h tindrà lloc un Ple extraordinari a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès

El proper dilluns 29 d’abril, a les 10h, tindrà lloc un Ple extraordinari a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès amb el següent:

ORDRE DEL DIA:

1.- Sorteig de les meses electorals per les eleccions del 26 de maig (municipals i europees)

2.- Reconeixement extrajudicial de crèdits

3.- Donar compte del Decret d’alcaldia d’aprovació del pla pressupostari a mig termini

4.- Donar compte de l’informe d’estabilitat pressupostària

5.- Donar compte del Període Mig de Pagament del 1r trimestre de 2019

6.- Donar compte dels Decrets d’alcaldia


CASTELLANO | El próximo lunes 29 de abril, a las 10h, tendrá lugar un Pleno extraordinario en el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès con el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA:

1.- Sorteo de las mesas electorales para las elecciones del 26 de mayo (municipales y europeas)

2.- Reconocimiento extrajudicial de créditos

3.- Dar cuenta del Decreto de alcaldía de aprobación del plano presupuestario a medio plazo

4.- Dar cuenta del informe de estabilidad presupuestaria

5.- Dar cuenta del Periodo Medio de Pago del 1r trimestre del 2019

6.- Dar cuenta de los Decretos de alcaldía