Aquest dimarts s’han entregat els premis del Concurs Literari de la Bisbal del Penedès

 

SANT JORDI 2019-CONCURS LITERARI ADULTS

Aquest dimarts 23 d’abril ha tingut lloc l’entrega de premis de l’11è Concurs Literari de Sant Jordi de la Bisbal. Enguany, han pres part del concurs un total de 21 autors i s’hi han presentat un total de 32 obres, gairebé el doble que l’any passat (el 2018 s’hi van presentar 18) provinents de tretze comarques diferents de Catalunya i el País Valencià.

Els guanyadors del concurs d’enguany han estat:

  • 1r premi: Àngels Gimeno amb “Homo hominis lupus”.

El premi consistia en 200 euros, un lot de llibres i un diploma commemoratiu.

Segons el jurat, l’obra ha estat mereixedora d’aquest guardó “per un enfocament sorprenent, dotant el text d’un punt de vista original, amb una prosa molt acurada i una tendresa exquisida”.

  • 2n premi: Desert.

El premi consistia en 150 euros, un lot de llibres i un diploma commemoratiu.

L’autor de l’obra guanyadora d’aquest guardó no va assistir a l’entrega de premis ni va nomenar un representant i les bases especifiquen que “el guanyador/a (o el seu representant) haurà d’assistir al lliurament de premis prèvia confirmació. En cas de no assistir, el premi quedarà desert”.

  • 3r premi: Rosalia Guerrero Jordán per “Refugio de Papel”.

El premi consistia en 100 euros, un lot de llibres i un diploma commemoratiu.

El jurat ha considerat que aquesta obra era mereixedora d’aquest premi “pel caire social i la rellevància del tema tractat, així com per un ús excels i respectuós de la gramàtica”.

  • Premi ADB al treball de temàtica Bisbalenca: Carles Castelló per “Flor d’octubre”.

El premi consistia en 200 euros, un lot de llibres i un diploma commemoratiu.

El jurat ha fet valdre el fet que l’autor “ha teixit dues històries molt ben entrecreuades d’un tema local que trenquen estereotips, amb una varietat estructural i una utilització molt ben trobada del llenguatge col·loquial”.

  • Menció especial del jurat per a Marc Casellas pel relat “Memòries del passat”.

El premi consisteix en 100 euros i un diploma commemoratiu.

El jurat ha decidit de forma unànime que l’autor era mereixedor d’aquesta menció especial “per la singularitat de crear un text que més enllà de l’excel·lència en els aspectes temàtics o formals estigui dotat d’una finalitat pròpia, la de l’esforç per recuperar la memòria històrica”.

 

En acabar l’entrega de premis, el públic va poder gaudir del monòleg “Les 7 pomes” de l’humorista bisbalenc Ferran Aixalà. Val a dir que, durant el matí, es van entregar els premis  del Concurs Literari Infantil en el qual han participat els alumnes de l’Escola Ull de Vent de la Bisbal del Penedès. Trenta-dos nens i nenes d’entre 3 i 12 anys han estat premiats en l’edició d’enguany i han obtingut un diploma i una bossa amb diversos obsequis.


CASTELLANO | Este martes 23 de abril ha tenido lugar la entrega de premios del 11º Concurso Literario de Sant Jordi de la Bisbal. Este año, han tomado parte del concurso un total de 21 autores y se han presentado un total de 32 obras, casi el doble que el año pasado (en el 2018 se presentaron 18) provenientes de trece comarcas diferentes de Catalunya y el País Valencià.

Los ganadores del concurso de este año han sido:

  • 1r premio:  Àngels Gimeno con “Homo hominis lupus”.

El premio consistía en 200 euros, un lote de libros y un diploma conmemorativo.

Según el jurado, la obra ha sido merecedora de este galardón “por un enfoque sorprendente, dotando el texto de un punto de vista original, con una prosa muy cuidada y una ternura exquisita”.

  • 2º premio: Desierto.

El premio consistía en 150 euros, un lote de libros y un diploma conmemorativo.

El  autor de la obra ganadora de este galardón no asistió a la entrega de premios ni nombró ningún representante y las bases especifican que “el ganador/a (o su representante) deberá asistir a la entrega de premios previa confirmación. En caso de no asistir, el premio quedará desierto”.

  • 3er premio: Rosalia Guerrero Jordán por “Refugio de Papel”.

El premio consistía en 100 euros, un lote de libros y un diploma conmemorativo.

El jurado ha considerado esta obra merecedora de este premio “por el carácter social y la relevancia del tema tratado, así como por un uso excelente y respetuoso en  la gramática”.

  • Premio ADB al trabajo de temática Bisbalenca: Carles Castelló por “Flor d’octubre”.

El premio consistía en 200 euros, un lote de libros y un diploma conmemorativo.

El jurado ha hecho valer el hecho que el autor “ha tejido dos historias muy bien entrecruzadas de un tema local que rompen estereotipos, con una variedad estructural y una utilización muy lograda del lenguaje coloquial”.

  • Mención especial del jurado para Marc Casellas por el relato “Memòries del passat”

El premio consiste en 100 euros y un diploma conmemorativo.

El jurado ha decidido de forma unánime que el autor era merecedor de esta mención especial “por la singularidad de crear un texto que más allá de la excelencia en los aspectos temáticos esté dotado de una finalidad propia, la del esfuerzo por recuperar la memoria histórica”.

 

Al finalizar la entrega de premios, el público pudo disfrutar del monólogo “Les 7 pomes” del humorista bisbalenc Ferran Aixalà. Cabe decir que, durante la mañana, se entregaron los premios del Concurso Literario Infantil, en el que han participado los alumnos de la Escola Ull de Vent de la Bisbal del Pene`des. Trienta y dos niños y niñas de entre 3 y 12 años han sido premiados en la edición de este año y han obtenido un diploma y una bolsa con varios obsequios.

Comments are closed.