La Xarxa d’Ocupació fa un balanç positiu del 2018 i oferirà noves accions de capacitació durant el 2019

bty

La Xarxa d’Ocupació del Baix Penedès és un projecte que es va posar en marxa el 2018 per aglutinar les entitats de la comarca que intervenen en matèria d’ocupació, entre elles el SOM Bisbal, amb l’objectiu de realitzar programes anuals per millorar l’ocupabilitat de les persones aturades i ajustar-ne el perfil professional al requerit per les empreses.

El balanç del projecte per al 2018 es pot resumir amb els següents indicadors:

-Atenció integral a 89 participants d’arreu de la comarca.

-3 accions de capacitació:

                -Cambrer/a de pisos. 15 participants. Han finalitzat l’acció 14 i 13 han trobat feina.

                -Operari/a industrial i logístic. 15 participants. Han finalitzat 15 i 10 han trobat feina.

                -Soldador/a. 15 participants. Han finalitzat 14 i 5 han trobat feina.

-Activitats de suport. Ja hi han participat més de 30 persones i aquestes càpsules finalitzaran el juny de 2019.

-Més de 70 empreses prospectades.

-Més de 90 ofertes de treball gestionades amb més de 200 posicions a ocupar.

-65% de contractacions aconseguides

De cara al 2019, el projecte de la Xarxa d’Ocupació del Baix Penedès continuarà oferint atenció personalitzada a 75 persones (prioritàriament majors de 30 anys i en situació d’atur des de 6 i 12 mesos), fent un seguiment integral amb les persones amb la finalitat que es puguin recuperar de la seva situació de dificultat i trobar feina. Per fer-ho possible, es comptarà amb la figura de l’orientador/a itinerant.

A més, les pròximes accions de capacitació previstes comptaran amb pràctiques no laborals a empreses, per afavorir la inserció laboral (40 hores per acció) i són:

-Carnisseria – cansaladeria i preparats carnis

-Operari/a de manteniment d’instal·lacions d’electricitat, fontaneria, calefacció i climatització domèstiques

D’altra banda, està previst que s’incorporin activitats de suport com ara tallers i seminaris amb la finalitat de treballar la vessant personal (autoconeixement, autoestima, autocontrol, etc.) i professional (eines, tècniques d’accés al mercat laboral, etc.).

El projecte de la Xarxa d’Ocupació del Baix Penedès té un cost de 198.866€ i està subvencionat en un 75% pel Ministerio de Empleo y Seguridad Social i el Servei d’Ocupació de Catalunya. El 25% restant  l’assumeixen els 14 municipis de la comarca que participen en el projecte, entre ells la Bisbal del Penedès.

SOM Bisbal


bty

CASTELLANO | La Xarxa d’Ocupació del Baix Penedès es un proyecto que se puso en marcha en el 2018 para aglutinar las entidades de la comarca que intervienen en  materia de ocupación, entre ellas el SOM Bisbal, con el objetivo de realizar programas anuales para mejorar la ocupabilidad de las personas paradas y ajustar su perfil profesional al requerido por las empresas.

El balance del proyecto para el 2018 se puede resumir con los siguientes indicadores:

-Atención integral a 89 participantes de toda la comarca.

-3 acciones de capacitación:

-Camarero/a de pisos. 15 participantes. Han finalizado la acción 14 y 13 han encontrado trabajo.

-Operario/a industrial y logístico. 15 participantes. Han finalizado 15 y 10 han encontrado trabajo.

-Soldador/a. 15 participantes. Han finalizado 14 y 5 han encontrado trabajo. 

-Actividades de soporte. Ya han participado más de 30 personas y estas cápsulas finalizarán en junio del 2019.

-Más de 70 empresas prospectadas.

-Más de 90 ofertas de trabajo gestionadas con más de 200 posiciones a ocupar.

-65% de contrataciones conseguidas.

De cara al 2019, el proyecto de la Xarxa d’Ocupació del Baix Penedès continuará ofreciendo atención personalizada a 75 personas (prioritariamente mayores de 30 años y en situación de paro desde 6 y 12 meses), haciendo un seguimiento integral con las personas con la finalidad de que puedan recuperarse de su situación de dificultad y encontrar trabajo. Para hacerlo posible, se contará con la figura del/de la orientador/a itinerante.

Además, las próximas acciones de capacitación previstas contarán con prácticas no laborales en empresas, para favorecer la inserción laboral (40 horas por acción) y son:

-Carnicería – tocinería y preparados cárnicos

-Operario/a de mantenimiento de instalaciones de electricidad, fontanería, calefacción y climatización domésticas

Por otro lado, está previsto que se incorporen actividades de soporte como por ejemplo talleres y seminarios con la finalidad de trabajar la vertiente personal (autoconocimiento, autoestima, autocontrol, etc.) y profesional (herramientas, técnicas de acceso al mercado laboral, etc.).

El proyecto de la Xarxa d’Ocupació del Baix Penedès tiene un coste de 198.866€ y está subvencionado en un 75% por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Servei d’Ocupació de Catalunya. El 25% restante lo asumen los 14 municipios de la comarca que participan en el proyecto, entre ellos la Bisbal del Penedès.

SOM Bisbal