El servei municipal d’aigües de la Bisbal del Penedès posa un web a la disposició de la ciutadania

 

CAPTURA AQUALIA PAGINA WEB

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès i Aqualia posen a disposició de la ciutadania la pàgina web del Servei Municipal d’Aigües, www.aqualia.com/labisbaldelpenedes, on podeu trobar informació sobre el servei, avisos, dades sobre la provinença de l’aigua que arriba a les llars de la Bisbal, detalls sobre com es distribueix i es garanteix la qualitat de l’aigua o informació sobre tràmits i tarifes.

El web està estructurat en cinc apartats: Coneix-nos, El Cicle de l’aigua, Atenció al Client, Qualitat i Medi Ambient i Actualitat, i permet consultar la descripció del sistema d’abastament d’aigua, informació sobre el tractament que rep l’aigua i dades sobre les diferents xarxes de distribució. Quant a l’atenció al client, el web compta un apartat específic d’informació sobre el sistema d’atenció al ciutadà que inclou les lectures, les tarifes, la facturació, la forma de pagament, etc., així com els temes relacionats amb la contractació, com ara la instal·lació d’escomeses, o les altes i les baixes del subministrament, amb l’explicació de les dades, la documentació necessària i els procediments necessaris per a la seva tramitació.

L’alcaldessa de la Bisbal, Agnès Ferré, ha explicat que “a través del web, els veïns poden realitzar diverses gestions, estalviant-se desplaçaments a l’oficina d’Aqualia i sense dependre d’un horari específic”. Fonts d’Aqualia han explicat que “els bisbalencs també poden descarregar-se una aplicació per a telèfons mòbils i tauletes a través de la qual podran consultar els subministraments i contractes, els rebuts i l’històric del consum realitzat, l’enviament de la lectura dels comptadors, sol·licitar un nou subministrament o comunicar una avaria a la via pública, entre d’altres”.

A més, els veïns de municipi també podeu demanar l’e-factura o factura electrònica, un servei gratuït, segur i respectuós amb el medi ambient, que permet rebre la factura del Servei Municipal d’Aigües directament al correu electrònic del client.


CASTELLANO | El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès y Aqualia ponen a disposición de la ciudadanía la página web del Servicio Municipal de Aguas, www.aqualia.com/labisbaldelpenedes, donde podéis encontrar información sobre el servicio, avisos, datos sobre la procedencia del agua que llega a los hogares de la Bisbal, detalles sobre como se distribuye y se garantiza la calidad del agua o información sobre trámites y tarifas.

La web está estructurada en cinco apartados: Conócenos, El Ciclo del agua, Atención al cliente, Calidad y Medio Ambiente y Actualidad, y permite consultar la descripción del sistema de abastecimiento de agua, información sobre el tratamiento que recibe el agua y datos sobre las distintas redes de distribución. En cuanto a la atención al cliente, la web cuenta con un apartado específico de información sobre el sistema de atención a la ciudadanía que incloye las lecturas, las tarifas, la facturación, la forma de pago, etc., así como los temas relacionados con la contratación, como por ejemplo la instalación de cometidas, o las altas y las bajas de suministro, con la explicación de los datos, la documentación necesaria y los procedimientos necesarios para su tramitación.

La alcaldesa de la Bisbal, Agnès Ferré, ha explicado que “a través de la web, los vecinos pueden realizar varias gestiones, ahorrándose desplazamientos a la oficina de Aqualia y sin depender de un horario específico”. Fuentes de Aqualia han explicado que “los bisbalencs también pueden descargarse una aplicación para teléfonos móviles y tabletas a través de la cual podrán consultar los suministros y contratos, los recibos y el histórico del consumo realizado, el envío de la lectura de los contadores, solicitar un nuevo suministro o comunicar una avería en la vía pública, entre otras acciones”.

Además, los vecinos del municipio también podéis pedir la e-factura o factura electrónica, un servicio gratuito, seguro y respetuoso con el medio ambiente, que permite recibir la factura del Servicio Municipal de Aguas directamente en el correo electrónico.