El Servei d’Informació i Inspecció municipal estrena un nou vehicle

DACIA DUSTER AJUNTAMENT

El Servei d’Informació i Inspecció municipal ha estrenat, aquesta setmana, un nou vehicle. Es tracta d’un Dacia Duster que s’ha adquirit mitjançant rènting a través de la central de Compres de l’Associació Catalana de Municipis per un preu mensual de 279,08€.

En els propers dies arribarà una Furgoneta Nissan per a la brigada municipal. També es tracta d’un vehicle adquirit mitjançant rènting, en aquest altre cas, per 426,81€ mensuals.

Els dos vehicles de rènting que incorpora ara l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès a la seva flota de vehicles s’adquireixen per poder millorar la qualitat dels serveis que s’ofereixen a la ciutadania i, en ambdós casos, les operacions van ser aprovades per Junta de Govern en el darrer trimestre de l’any 2018. L’alcaldessa Agnès Ferré ha explicat que “era necessari renovar el vehicle del Servei d’Informació i Inspecció municipal per un vehicle que fos més gran i que permetés accedir fàcilment totes les zones del municipi”. Quant a la brigada municipal, l’alcaldessa ha explicat que “es feia necessària l’adquisició d’una nova furgoneta per millorar la capacitat de transport de materials i eines i facilitar la mobilitat de la brigada pel municipi. Amb una furgoneta més, la brigada podrà realitzar arranjaments i tasques de manteniment, en més d’un lloc alhora, sense haver de dependre només d’un vehicle”.


CASTELLANO | El Servicio de Información e Inspección municipal ha estrenado, esta semana, un nuevo vehículo. Se trata de un Dacia Duster que se ha adquirido mediante renting, a través de la Central de Compras de la Associació Catalana de Municipis, por un precio mensual de 279,08€.

En los próximos días llegará una furgoneta Nissan para la brigada municipal. También se trata de un vehículo adquirido mediante renting, en este otro caso, por 426,81€ mensuales.

Los dos vehículos de renting que incorpora ahora el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès en su flota de vehículos se adquieren para poder mejorar la calidad de los servicios que se ofrecen a la ciudadanía y, en ambos casos, las operaciones fueron aprobadas por Junta de Gobierno en el último trimestre del año 2018. La alcaldesa Agnès Ferré ha explicado que “era necesario renovar el vehículo del Servicio de Información e Inspección municipal para adquirir un vehículo que fuese más grande y que permitiese acceder fácilmente a todas las zonas del municipio”. En cuanto a la brigada municipal, la alcaldesa ha explicado que “se hacía necesaria la adquisición de una nueva furgoneta para mejorar la capacidad de transporte de materiales y herramientas y facilitar la movilidad de la brigada por el municipio. Con una furgoneta más, la brigada podrá realizar arreglos y trabajos de mantenimiento en más de un sitio a la vez, sin tener que depender de un único vehículo”.