La Regidoria de Medi Ambient recorda que les conductes incíviques són sancionables

Aquest és l’estat que presentaven els contenidors de diverses urbanitzacions del municipi aquesta setmana. El mal ús dels contenidors que fan alguns veïns l’acabem pagant tots.

Us informem que aquesta setmana s’està procedint a fer neteja de les illes de contenidors de la Bisbal.

L’Ajuntament té contractat el servei de recollida d’escombraries i, una vegada al mes, passa un vehicle específic que també s’emporta allò que els incívics han deixat a fora dels contenidors.

La Regidoria de Medi Ambient recorda que aquestes conductes són sancionables i prega a aquells veïns que observin conductes incíviques, que avisin l’Ajuntament amb el màxim d’informació possible. Gràcies a la col·laboració ciutadana hem pogut identificar diversos veïns incívics, que han rebut una notificació per part de l’Ajuntament.

Us recordem que l’Ajuntament de la Bisbal compta amb un Punt Verd on s’hi poden portar tota mena de deixalles les 24h del dia els 365 dies de l’any i que, el primer dilluns de cada mes, l’Ajuntament fa un servei de recollida de voluminosos al que podeu accedir si aviseu amb un mínim de cinc dies d’antelació a l’Ajuntament. Quant a les restes de poda, recordem que des de principis del mes de desembre podeu trobar contenidors per a aquest ús en diferents punts del municipi.


CASTELLANO |Este es el estado que presentaban los contenedores de varias urbanizaciones del municipio esta semana. El mal uso de los contenedores que hacen algunos vecinos lo acabamos pagando todos.

Os informamos que esta semana se está procediendo a hacer limpieza de las islas de contenedores de la Bisbal.

El Ayuntamiento tiene contratado el servicio de recogida de basuras y, una vez al mes, pasa un vehículo específico que también se lleva aquello que los incívicos han dejado fuera de los contenedores.

La Regidoria de Medi Ambient recuerda que estas conductas son sancionables y ruega a aquellos vecinos que observen conductas incívicas, que avisen al Ayuntamiento con el máximo de información posible. Gracias a la colaboración ciudadana hemos podido identificar a varios vecinos incívicos, que han recibido una notificación por parte del Ayuntamiento.

Os recordamos que el Ayuntamiento de la Bisbal cuenta con el Punt Verd, donde se pueden llevar todo tipo de residuos las 24h del día los 365 días del año y que, el primer lunes de cada mes, el Ayuntamiento lleva a cabo un servicio de recogida de voluminosos al que podéis acceder si avisáis con un mínimo de cinco días de antelación al Ayuntamiento. En cuanto a los restos de poda, recordamos que desde principios de diciembre podéis encontrar contenedores para este uso en distintos puntos del municipio.