Comunicat de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès sobre gos que estava atrapat en un habitatge de l’Esplai

GOS L'ESPLAI ALLIBERAT

En relació al gos que estava atrapat en un habitatge del barri de l’Esplai de la Bisbal del Penedès, l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès us fa saber:

 • Que l’Ajuntament ha tingut constància d’aquests fets el dia 2 de gener de 2019 i ha intentat localitzar els propietaris de l’habitatge, sense èxit. Abans d’aquesta data, l’Ajuntament no ha rebut cap avís sobre aquesta situació.
 • Que, com que no s’han trobat els propietaris, s’ha avisat els Mossos d’Esquadra i el Servei de Protecció de la Natura (SEPRONA) de la Guàrdia Civil.
 • Que l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès no pot accedir a un habitatge privat sense autorització judicial i que, per això, s’ha encarregat de l’alliberament del gos el Servei de Protecció de la Natura (SEPRONA) de la Guàrdia Civil.
 • Que el gos ha estat alliberat donat el seu estat de necessitat i sempre buscant el seu benestar.
 • Que l’Ajuntament ha estat fent el seguiment del cas i ha estat en contacte continu amb el Servei de Protecció de la Natura (SEPRONA) de la Guàrdia Civil.
 • Que el gos no està censat a l’Ajuntament i que no disposa de xip identificatiu.
 • Que l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès procedirà a emprendre les accions legals oportunes contra els propietaris de l’habitatge per les condicions en les quals es trobava l’animal.

 • Que el gos ha quedat alliberat al terreny de la finca però com que l’Ajuntament no pot accedir a una propietat privada, una vegada disposi de l’acta redactada pel SEPRONA procedirà a demanar autorització judicial per poder accedir a la finca i poder entregar l’animal a una protectora d’animals, sempre que no apareguin abans els propietaris i es puguin esclarir els fets.

 • Que l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès proveirà d’aliments i aigua el gos, mentre no es disposi de l’autorització judicial, i que buscarà solucions per a la seva protecció i benestar si no apareixen els propietaris de l’animal.

CASTELLANO | En relación con el perro que estaba atrapado en una vivienda del barrio de l’Esplai de la Bisbal del Penedès, el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès os hace saber:

 • Que el Ayuntamiento ha tenido constancia de estos hechos el día 2 de enero del 2019 y que ha intentado localizar a los propietarios de la vivienda, sin éxito. Antes de esta fecha, el Ayuntamiento no ha recibido ningún aviso sobre esta situación.

 • Que, como que no se ha encontrado a los propietarios, se ha avisado a los Mossos d’Esquadra y al Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil.

 • Que el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès no puede acceder a una vivienda privada sin autorización judicial y que, por este motivo, se ha encargado de la liberación del perro el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil.

 • Que el perro ha sido liberado dado su estado de necesidad y siempre buscando su bienestar.

 • Que el Ayuntamiento ha estado haciendo el seguimiento del caso y ha estado en contacto continuo con el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil.

 • Que el perro no está censado en el Ayuntamiento y que no dispone de chip identificativo.

 • Que el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès procederá a emprender las acciones legales oportunas contra los propietarios de la vivienda por las condiciones en las cuales se encontraba el animal.

 • Que el perro ha quedado liberado en el terreno de la finca pero, como que el Ayuntamiento no puede acceder a una propiedad privada, una vez disponga del acta redactada por el SEPRONA procederá a pedir autorización judicial para poder acceder a la finca y poder entregar al animal a una protectora de animales, siempre y cuando no aparezcan los propietarios y se puedan esclarecer los hechos.
 • Que el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès proveerá de alimentos y agua al perro, mientras no se disponga de la autorización judicial, y que buscará soluciones para su protección y bienestar si no aparecen los propietarios del animal.