La Brigada Municipal i el Servei d’Informació i Inspecció municipal tindran vehicles nous

La Junta de Govern local del 25 d’octubre ha aprovat dos rèntings a través de la central de compres de l’ACM. Als pressupostos de l’any 2018, l’Ajuntament hi té partides per al rènting de dos vehicles i, per aquest motiu, ha decidit aprovar el rènting d’una furgoneta Nissan per a la brigada municipal, per un import de 426,82€/mes, i d’un Dacia Duster per al Servei d’Informació i Inspecció municipal, per 279,08€/mes.

L’equip de govern va proposar, en el Ple ordinari del mes de setembre, la compra d’un vehicle nou (Dacia Duster) per 13.500€, per al servei d’Informació i Inspecció. La proposta no va prosperar amb els vots en contra d’ERC i la regidora no adscrita i, per aquest motiu, l’equip de govern ha decidit tirar endavant el rènting del vehicle, ja que considera que és necessari que el Servei d’Informació i Inspecció municipal pugui comptar amb un vehicle nou que permeti accedir, sense problemes, a totes les zones del municipi. Per aquest motiu que l’equip de govern volia comprar un 4×4 que, finalment, podrà llogar mitjançant el rènting. Val a dir que el vehicle que es lloga per a la brigada municipal ja estava contemplat amb el pla de rènting.


CASTELLANO | La Junta de Gobierno local del 25 de octubre ha aprobado dos rentings a través de la central de compras de la ACM. En los presupuestos del año 2018, el Ayuntamiento tiene partidas para el rentig de dos vehículos y, por este motivo, ha decidido aprobar el renting de una furgoneta Nissan para la brigada municipal, por un importe de 426,82€/mes, y de un Dacia Duster para el Servicio de Información e Inspección Municipal, por 279,08€/mes.

El equipo de gobierno propuso, en el Pleno ordinario del mes de septiembre, la compra de un vehículo nuevo (Dacia Duster) por 13.500€, para el servicio de Información e Inspección. La propuesta no prosperó con los votos en contra de ERC y la concejala no adscrita y, por este motivo, el equipo de gobierno ha decidido llevar a cabo el renting del vehículo, ya que considera que es necesario que el Servicio de Información e Inspección municipal pueda contar con un vehículo nuevo que permita acceder, sin problemas, a todas las zonas del municipio. Por este motivo el equipo de gobierno quería comprar un 4×4 que, finalmente, podrá alquilar mediante el renting. Cabe decir que el vehículo que se alquila para la brigada municipal ya estaba contemplado con el plan de renting.