La Junta de Govern ha aprovat un contracte menor per a l’adquisició i la col·locació de 50 contenidors de fracció orgànica

La Junta de Govern local del 25 d’octubre ha aprovat un contracte menor per a l’adquisició i la col·locació de 50 contenidors de fracció orgànica, de 240 litres de capacitat, per un import total de 13.328€.

En la darrera Junta es va aprovar la contractació dels contenidors petits, les bosses i la campanya informativa però el lot que corresponia al subministrament i instal·lació de 50 contenidors de fracció orgànica al Priorat, la Masieta, la Miralba, Can Gordei, l’Esplai, el Papagai i l’Ortigós, va quedar desert. Ara, amb aquesta contractació aprovada per Junta de Govern ja es podrà iniciar la implantació. Pròximament l’Ajuntament informarà de l’inici de la campanya i dels detalls del funcionament.


CASTELLANO | La Junta de Gobierno local del 25 de octubre ha aprobado un contrato menor para la adquisición y la colocación de 50 contenedores de fracción orgánica, de 240 litros de capacidad, por un importe total de 13.328€.

En la última Junta se aprobó la contratación de los contenedores pequeños, las bolsas y la campaña informativa pero el lote que correspondía al suministro e instalación de 50 contenedores de fracción orgánica en el Priorato, la Masieta, la Miralba, Can Gordei, l’Esplai, el Papagai y l’Ortigós, quedó desierto. Ahora, con esta contratación aprobada por Junta de Gobierno ya se podrá iniciar la implantación. Próximamente el Ayuntamiento informará del inicio de la campaña y de los detalles del funcionamiento de la misma.