Ja ha començat la campanya de vacunació contra la grip

CAMPANYA VACUNACIO GRIP 2018

Ja ha començat la campanya de vacunació contra la grip. El Departament de Salut ha adquirit més d’1.200.000 dosis de vacunes que estaran disponibles a tots els CAP i centres vacunals amb l’objectiu de prevenir la grip i evitar les complicacions i la mortalitat associada a la malaltia.

El període òptim de vacunació és fins al 15 de desembre, uns quinze dies abans que la grip arribi al llindar epidèmic, que aquest any se situa als 110,7 casos per 100.000 habitants. Tot i això, les dosis estaran disponibles durant tota la temporada de grip.

Segons les dades de la Generalitat, l’any passat l’activitat gripal a Catalunya va ser moderada-alta i va causar 1.306 casos greus confirmats pel virus de la grip. El 65,5% no estaven vacunats; un 79,8% presentaven algun factor de risc; i un 61,3% eren persones més grans de 64 anys. La malaltia va provocar un total de 175 defuncions.

La vacunació contra la grip estacional s’adreça especialment a les persones que tenen un alt risc de complicacions si pateixen la grip, com ara:

 • Persones de 60 anys d’edat o més;
 • Persones internades en institucions tancades: residències geriàtriques, centres de malalties cròniques i malalties mentals, etc.;
 • Adults i infants amb malalties pulmonars o cardiovasculars cròniques, incloent-hi l’asma;
 • Adults i infants que han estat sotmesos a vigilància mèdica o hospitalització durant l’any anterior a causa de malalties cròniques metabòliques (incloent-hi la diabetis mellitus), malalties renals o hepàtiques cròniques, hemoglobinopaties i anèmies, asplènia, malalties neuromusculars greus o immunosupressió (incloent-hi les causades per medicació o pel virus de la immunodeficiència humana);
 • Persones amb obesitat mòrbida;
 • Infants i adolescents (dels sis mesos als divuit anys) tractats durant un llarg temps amb àcid acetilsalicílic i que, per tant, poden desenvolupar la síndrome de Reye (dany cerebral agut i problemes hepàtics de causa desconeguda) després de la grip, i
 • Dones embarassades.

També s’adreça a les persones o grups que poden transmetre la grip a persones en situació d’alt risc, com ara:

 • Professionals de la salut, tant de l’atenció primària com de l’hospitalària;
 • Treballadors d’institucions com residències geriàtriques o centres de malalts crònics, que tinguin contacte amb malalts o residents;
 • Professionals d’assistència domiciliària a persones d’alt risc (infermeria, voluntariat, etc.), i
 • Persones que conviuen amb persones d’alt risc (incloent-hi els infants).

Uns altres grups als quals es recomana la vacunació són:

 • Persones que realitzen serveis essencials per a la comunitat, per tal de minimitzar la interrupció de la seva activitat durant els brots gripals: policies, bombers, personal de protecció civil, etc., i
 • Viatgers internacionals: persones dels grups de risc no vacunades durant la temporada gripal i que es dirigeixin a zones tropicals en qualsevol època de l’any o a l’hemisferi sud entre els mesos d’abril i setembre.

Per a més informació podeu entrar al web del Canal Salut de la Generalitat: http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/g/grip/grip/vacunacio/ 


CAMPANYA VACUNACIO GRIP 2018

CASTELLANO | Ya ha empezado la campaña de vacunación contra la gripe. El Departament de Salut ha adquirido más de 1.200.000 dosis de vacunas que estarán disponibles en todos los CAP y centros vacunales con el objetivo de prevenir la gripe y evitar las complicaciones y la mortalidad asociada a la enfermedad.

El periodo óptimo de vacunación es hasta el 15 de diciembre, unos quince días antes de que la gripe llegue al umbral epidémico, que este año se sitúa en los 110,7 casos por 100.000 habitantes. Aun así, las dosis estarán disponibles durante toda la temporada de gripe.

Según los datos de la Generalitat, el año pasado la actividad gripal en Cataluña fue moderada-alta y causó 1.306 casos graves confirmados por el virus de la gripe. El 65,5% no estaban vacunados; un 79,8% presentaban algún factor de riesgo; y un 61,3% eran personas mayores de 65 años. La enfermedad provocó un total de 175 defunciones.

La vacunación contra la gripe estacional se dirige especialmente a las personas que tienen un alto riesgo de complicaciones si sufren la gripe, como por ejemplo:

 • Personas de 60 años de edad o más;
 • Personas internadas en instituciones cerradas: residencias geriátricas, centros de enfermedades crónicas y enfermedades mentales, etc.;
 • Adultos y niños con enfermedades pulmonares o cardiovasculares crónicas, incluyendo el asma;
 • Adultos y niños que han sido sometidos a vigilancia médica u hospitalización durante el año anterior a causa de enfermedades crónicas metabólicas (incluyendo la diabetes mellitus), enfermedades renales o hepáticas crónicas, hemoglobinopatías y anemias, asplenia, enfermedades neuromusculares graves o inmunosupresoras (incluyendo las causadas por medicación o por el virus de la inmunodeficiencia humana);
 • Personas con obesidad mórbida.
 • Niños y adolescentes (de los seis meses a los dieciocho años) tratados durante un largo tiempo con ácido acetilsalicílico y que, por lo tanto, puedan desarrollar el síndrome de Reye (daño cerebral agudo y problemas hepáticos de causa desconocida) después de la gripe, y
 • Mujeres embarazadas.

También se dirige a las personas o grupos que pueden transmitir la gripe a personas en situación de riesgo, como por ejemplo:

 • Profesionales de la salud, tanto de la atención primaria como de la hospitalaria;
 • Trabajadores de instituciones como residencias geriátricas o centros de enfermos crónicos, que tengan contacto con enfermos o residentes;
 • Profesionales de asistencia domiciliaria a personas de alto riesgo (enfermería, voluntariado, etc.), y
 • Personas que conviven con personas de alto riesgo (incluyendo los niños).

Otros grupos a los que se les recomienda la vacuna, son:

 • Personas que realizan servicios esenciales para la comunidad, por tal de minimizar la interrupción de su actividad durante los brotes gripales: policías, bomberos, personal de protección civil, etc., y
 • Viajeros internacionales: personas de los grupos de riesgo no vacunadas durante la temporada gripal y que se dirigen a zonas tropicales en cualquier época del año o al hemisferio sur entre los meses de abril y septiembre.

Para más información podéis entrar en la página web del Canal Salut de la Generalitat:  http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/g/grip/grip/vacunacio/