Acta de la Constitució del Tribunal per a la provisió de places de personal de neteja

Acta de la constitució del Tribunal de realització de les proves corresponents a la convocatòria d’un procés selectiu mitjançant concurs oposició lliure per a la provisió de sis (6) places de personal de neteja del grup professional (AP) personal laboral en règim interí a temps parcial.

Descarrega l’acta: acta_personal_neteja_AP_2018


Acta de la ConstitucióN del Tribunal de realización de las pruebas correspondientes a la convocatoria de un proceso selectivo mediante concurso oposición libre para la provisión de seis (6) plazas de personal de limpieza del grupo profesional (AP) personal laboral en régimen interino a tiempo parcial.

Descarga el acta: acta_personal_neteja_AP_2018