La brigada municipal està treballant per arranjar els desperfectes causats per les fortes pluges

La Regidoria de Territori informa que les pluges dels darrers dies han causat diversos desperfectes al municipi. Aquests, se centren sobretot en zones que han quedat erosionades o impracticables pel pas de l’aigua, com ara camins, carrers o alguns trams del torrent. També s’han detectat desperfectes en alguns murs de pedra seca, la xarxa de clavegueram i alguns tubs de la xarxa d’aigua, que han quedat al descobert.

Us informem que la brigada municipal està treballant per arranjar tots aquests desperfectes.

Gràcies per la comprensió.


CASTELLANO | La Regidoria de Territori informa que las lluvias de los últimos días han causado varios desperfectos en el municipio. Estos, se centran sobretodo en zonas que han quedado erosionadas o impracticables por el paso del agua, como por ejemplo caminos, calles o algunos tramos del torrente. También se han detectado desperfectos en algunos muros de ‘pedra seca’, la red de alcantarillado y algunos tubos de la red de agua, que han quedado al descubierto.

Os informamos que la brigada municipal está trabajando para arreglar todos estos desperfectos.

Gracias por la comprensión.