Fins al 14 de novembre es poden presentar sol.licituds per formar part de la borsa de treball municipal

Fins al 14 de novembre (inclòs) es poden presentar les sol·licituds per a la borsa de treball municipal d’administratius. Es tracta d’una borsa de treball per a substitucions i vacances així com per poder optar a personal de reforç en èpoques d’acumulació de feina. Podeu trobar les bases de la convocatòria en aquest enllaç: https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=anunci&id=9430&ebop_any=2018

 


Hasta el 14 de noviembre (incluido) se pueden presentar las solicitudes para la bolsa de trabajo municipal de administrativos. Se trata de una bolsa de trabajo para sustituciones y vacaciones así como para poder optar a personal de refuerzo en épocas de acumulación de trabajo. Podéis encontrar las bases de la convocatoria en este enlace: https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=anunci&id=9430&ebop_any=2018