L’Ajuntament treballa per millorar la recollida de matèria orgànica en diverses urbanitzacions del municipi

La Regidoria de Medi Ambient està treballant amb la finalitat de millorar la recollida de matèria orgànica al Priorat, la Miralba, Can Gordei, l’Esplai, la Masieta, el Papagai i l’Ortigós*.

El passat 31 d’agost la Junta de Govern Local va aprovar el procediment obert de contractació de quatre lots i, la Junta de Govern del dia 11 d’octubre ha adjudicat tres dels quatre lots. Els lots són els següents:

Lot 1: subministrament i instal·lació de 50 contenidors grans de fracció orgànica, de 240 litres de capacitat, al Priorat, la Miralba, Can Gordei, l’Esplai, la Masieta, el Papagai i l’Ortigós. Aquest lot s’ha declarat desert i l’equip de govern treballarà per trobar una solució que permeti l’adquisició dels contenidors per als carrers i la seva instal·lació.

Lot 2: subministrament de 1.900 cubells de fracció orgànica, de 10 litres de capacitat, per repartir entre els habitatges del Priorat, la Miralba, Can Gordei, l’Esplai, la Masieta, el Papagai i l’Ortigós. Aquest contracte s’ha adjudicat a l’empresa Alqui-Envas S.L. per un import de 4.554,12€ (més IVA).

Lot 3: subministrament de 4.000 paquets de 30 bosses compostables per a la fracció orgànica, de 10 litres de capacitat, per repartir entre els habitatges del Priorat, la Miralba, Can Gordei, l’Esplai, la Masieta, el Papagai i l’Ortigós. S’adjudica a l’empresa Alqui-Envas SL. per 5.222,50€ (més IVA).

Lot 4: campanya de comunicació i accions de la recollida de la fracció orgànica a les urbanitzacions. S’adjudica per 13.563,95€ (més IVA) a l’empresa Punt Eco Agroambiental SL.

*En aquesta campanya no s’inclou el nucli perquè ja recull la matèria orgànica de forma separada. Tampoc s’inclou la Pineda de Santa Cristina perquè qui s’encarrega del servei de recollida de les escombraries en aquesta urbanització és l’Ajuntament de Rodonyà.


El pasado 31 de agosto la Junta de Gobierno Local aprobó el procedimiento abierto de contratación de cuatro lotes y, la Junta de Gobierno del día 11 de octubre ha adjudicado tres de los cuatro lotes. Los lotes son los siguientes:

Lote 1: suministro e instalación de 50 contenedores grandes de fracción orgánica, de 240 litros de capacidad, en el Priorato, la Miralba, Can Gordei, l’Esplai, la Masieta, el Papagai y l’Ortigós. Este lote se ha declarado desierto y el equipo de gobierno trabajará para encontrar una solución que permita la adquisición de los contenedores para las calles y su instalación.

Lote 2: suministro de 1.900 cubos de fracción orgánica, de 10 litros de capacidad, para repartir entre las viviendas del Priorat, la Miralba, Can Gordei, l’Esplai, la Masieta, el Papagai y l’Ortigós. Este contrato se ha adjudicado a la empresa Alqui-Envas S.L. por un importe de 4.554,12€ (más IVA).

Lote 3: suministro de 4.000 paquetes de 30 bolsas compostables para la fracción orgánica, de 10 litros de capacidad, para repartir entre las viviendas del Priorato, la Miralba, Can Gordei, l’Esplai, la Masieta, el Papagai y l’Ortigós. Se adjudica a la empresa Alqui-Envas S.L. por 5.222,50€ (más IVA)

Lote 4: campaña de comunicación y acciones de la recogida de la fracción orgánica en las urbanizaciones. Se adjudica por 13.563,95€ (más IVA) a la empresa Punt Eco Agroambiental S.L.

*En esta campaña no se incluye el núcleo porqué ya recoge la materia orgánica de forma separada. Tampoco incluye la Pineda de Santa Cristina porqué quién se encarga del servicio de recogida de la basura en esta urbanización es el Ayuntamiento de Rodonyà.