La Junta de Govern ha prorrogat el servei de l’Escola de Música amb l’empresa que l’ha gestionat els dos cursos anteriors

La Regidoria de Cultura ha prorrogat el contracte del servei de l’Escola de Música. L’any 2016 l’empresa Quart Minvant SCP va guanyar el contracte de gestió del servei de l’Escola de Música per dos anys més un de pròrroga. L’empresa ha ofert el servei durant els cursos 2016/2017 i 2017/2018 i ara ha sol·licitat la pròrroga per al curs 2018/2019, que ha estat aprovada per Junta de Govern.


CASTELLANO | La Regidoria de Cultura ha prorrogado el contrato del servicio de la Escola de Música. El año 2016 la empresa Quart Minvant SCP ganó el contrato de gestión del servicio de la Escuela de Música por dos años más uno de prórroga. La empresa ha ofrecido el servicio durante los cursos 2016/2017 y 2017/2019 y ahora ha solicitado la prórroga para el curso 2018/2019, que ha sido aprobada por Junta de Gobierno.