La Junta de Govern ha aprovat el conveni amb el Consell Esportiu del Baix Penedès per dur a terme activitats dirigides a la Bisbal

La Junta de Govern ha aprovat el conveni amb el Consell Esportiu del Baix Penedès per dur a terme les activitats esportives dirigides als adults i a la gent gran per al curs 2018/2019 per un import d’11.818’44€.

Les activitats que s’inclouen al conveni són:

-Gimnàstica per a la gent gran, 1 hora, 3 dies a la setmana

-Tonificació, 1 hora, 2 dies a la setmana

-Zumba-Fitness, 1 hora, 2 dies a la setmana

-Zumba-Step, 1 hora, 1 dia a la setmana

-Pilates, 1 hora, 2 dies a la setmana

-Estiraments, 1 hora, 3 dies a la setmana


CASTELLANO | La Junta de Gobierno ha aprobado el convenio con el Consell Esportiu del Baix Penedès para llevar a cabo actividades deportivas dirigidas a los adultos y a la gente mayor para el curso 2018/2019 por un importe de 11.818’44€.

Las actividades que se incluyen en el convenio son:

-Gimnasia para la gente mayor, 1 hora, 3 días a la semana

-Tonificación, 1 hora, 2 días a la semana

-Zumba-Fitness, 1 hora, 2 días a la semana

-Zumba-Step, 1 hora, 1 día a la semana

-Pilates, 1 hora, 2 días a la semana

-Estiramientos, 1 hora, 3 días a la semana