L’Ajuntament instal·larà llums solars a la Masieta i Santa Cristina a finals d’aquest any

FANALS SOLARS ENTRADA STA CRISTINA

La Junta de Govern Local va aprovar, el passat mes de setembre, l’adjudicació de 12 punts de llum solars dels quals 5 s’instal·laran a la Masieta i 7 a Santa Cristina.

Els llums solars es pagaran amb una part dels Pressupostos Participatius (de l’any passat) de la Masieta i Santa Cristina, ja que aquesta va ser una petició que van fer els veïns d’aquestes zones en la darrera edició d’aquesta iniciativa de participació veïnal, i amb una part del pressupost municipal 2018.

La Regidoria de Barris ha informat que els llums s’instal·laran en els següents punts:

La Masieta: al carrer Morera, al carrer Avet, al carrer Figuera, al carrer Noguera i al xamfrà entre el carrer Noguera i el carrer Olivera.

Santa Cristina: a l’encreuament entre els carrers Baix Camp i Montsià, a l’encreuament entre els carrers Vallès i Bages, al carrer Montsià, a l’encreuament entre els carrers Barcelonès i Tarragonès, a l’encreuament entre els carrers Barcelonès i Bages, a l’encreuament entre els carrers Segrià i Garrigues i a l’encreuament entre els carrers Segrià i Vall d’Aran.

El preu adjudicat és de 18.150€ (IVA inclòs), pels 12 punts de llum, i l’empresa adjudicatària és Bionergy Technology Systems S.L., que instal·larà els llums a finals d’any.

L’any 2017 l’Ajuntament de la Bisbal ja va instal·lar fanals solars a les parades de bus d’ambdues urbanitzacions. Ara l’Ajuntament ha aprovat aquesta licitació amb la finalitat d’il·luminar les illes de contenidors de la recollida selectiva d’escombraries i les cruïlles més transitades.


CASTELLANO | La Junta de Gobierno Local aprobó, el pasado mes de septiembre, la adjudicación de 12 puntos de luz solares de los cuales 5 se instalarán en la Masieta y 7 en Santa Cristina.

Las farolas solares se pagarán con una parte de los Presupuestos Participativos (del año pasado) de la Masieta y Santa Cristina, ya que esta fue una petición que hicieron los vecinos de estas zonas en la última edición de esta iniciativa de participación vecinal, y con una parte del presupuesto municipal 2018.

La Regidoria de Barris ha informado que las farolas se instalarán en los siguientes puntos:

La Masieta: en la calle Morera, en la calle Avet, en la calle Figuera, en la calle Noguera y en la esquina entre la calle Noguera y la calle Olivera.

Santa Cristina: en el cruce entre las calles Baix Camp y Montsià, en el cruce entre las calles Vallès y Bages, en la calle Montsià, en el cruce entre las calles Barcelonès y Alt Urgell, en el cruce entre las calles Barcelonès y Tarragonès, en el cruce entre las calles Segrià y Garrigues y en el cruce entre las calles Segrià y Vall d’Aran.

El precio adjudicado es de 18.150€ (IVA incluido), por los 12 puntos de luz, y la empresa adjudicataria es Bionergy Technology Systems S.L., que instalará las luces a finales de año.

El año 2017 el Ayuntamiento de la Bisbal ya instaló farolas solares en las paradas de bus de ambas urbanizaciones. Ahora el Ayuntamiento ha aprobado esta licitación con la finalidad de iluminar las islas de contenedores de la recogida selectiva de basuras y los cruces más transitados.