La Junta de Govern Local ha aprovat el pagament als beneficiaris de les subvencions de menjador escolar de la Llar d’Infants dels mesos de juny i juliol

La Junta de Govern Local celebrada el divendres 28 de setembre va aprovar la despesa i el pagament als beneficiaris de les subvencions de menjador escolar de la Llar d’Infants (curs escolar 2017/2018, mesos de juny i juliol de 2018) per un total de 683,10€.

Hi ha 11 famílies beneficiàries del mes de juny, amb un total de 426,42€ i 6 famílies beneficiàries del mes de juliol, amb un total de 256,68€. L’Ajuntament procedirà a fer el pagament en els propers dies.


La Junta de Gobierno Local celebrada el viernes 28 de septiembre aprobó el gasto y el pago a los beneficiarios de las subvenciones de comedor escolar de la Llar d’Infants (curso escolar 2017/2018, meses de junio y julio del 2018) por un total de 683,10€.

Hay 11 familias beneficiarias del mes de junio, con un total de 426,42€ y 6 familias beneficiarias del mes de julio, con un total de 256,68€. El Ayuntamiento procederá a realizar el pago en los próximos días.