L’equip de govern ha assistit a la 4a edició de l’Escola de Governs Locals

escola de governs locals alcaldessa i regidores

L’alcaldessa Angès Ferré i les regidores Judit Vidal i Leo Uceda han assistit, els dies 28 i 29 de setembre, a la 4ª edició de l’Escola de Governs Locals, organitzada per l’Associació Catalana de Municipis (ACM).

equip de govern poblet

El curs, que ha tingut lloc al Monestir de Poblet, ha inclòs tallers sobre comunicació, oratòria i estratègies, així com una taula rodona amb periodistes.

Tal com expliquen des de l’ACM:

els governs locals són una peça clau en el procés de reforma i adaptació de l’Administració pública als nous temps. La crisi econòmica i financera que ha planat els darrers anys sobre el nostre país, juntament amb l’aprovació d’una pluralitat de normes generals i sectorials que afecten de ple els governs locals, són factors que han obligat aquestes institucions a plantejar-se el seu paper en el sí del sector públic. La necessitat d’adaptar-se als canvis fa que els governs locals hagin de repensar les estratègies i mecanismes de gestió de la cosa pública local, prioritzant els objectius a assolir i posant en valor els seus actius més preuats (proximitat, capital humà…).

En aquest context l’Escola de Governs Locals vol oferir una formació especialitzada i d’actualitzat adreçada als representants dels governs locals de Catalunya que els permeti afrontar amb èxit els reptes que planteja la Catalunya del futur”.

escola de governs locals


El equipo de gobierno ha asistido a la 4ª edición de la Escola de Governs Locals

escola de governs locals alcaldessa i regidores

La alcaldesa Agnès Ferré y las regidores Judit Vidal y Leo Uceda han asistido, los días 28 y 29 de septiembre, a la 4ª edición de l’Escola de Governs Locals, organizada por la Associació Catalana de Municipis (ACM).

equip de govern poblet

El curso, que ha tenido lugar en el Monestir de Poblet, ha incluido talleres sobre comunicación, oratoria y estrategias, así como una mesa redonda con periodistas.

Tal y como explican desde la ACM:

los gobiernos locales son una pieza clave en el proceso de reforma y adaptación de la Administración pública a los nuevos tiempos. La crisis económica y financiera que ha tenido lugar estos últimos años en nuestro país, juntamente con la aprobación de una pluralidad de normas generales y sectoriales que afectan de pleno a los gobiernos locales, son factores que han obligado a estas instituciones a plantearse su papel en el sí del sector público. La necesidad de adaptarse a los cambios hace que los gobiernos locales deban replantearse las estrategias y mecanismos de gestión de la cosa pública local, priorizando los objetivos a alcanzar y poniendo en valor sus activos más preciados (proximidad, capital humano…).

En este contexto la Escola de Governs Locals quiere ofrecer una formación especializada y de actualidad dirigida a los representantes de los gobiernos locales de Catalunya que les permita afrontar con éxito los retos que plantea la Catalunya del futuro”.

escola de governs locals