SOM Bisbal

Diversos cursos de la Regidoria d’Ocupació tenen les inscripcions obertes

OFERTA DE CURSOS AMB LES INSCRIPCIONS OBERTES

Curs gratuït sobre el correu electrònic i el seu ús
Adreçat a aturats sense correu electrònic o que el tinguin creat i no el sàpiguen usar
Data a triar entre el 5, el 19 o el 26 d’octubre i el 2 de novembre
Objectius: crear una adreça de correu electrònic i utilitzar-la per a la recerca activa de feina
Imparteix: Ugt Catalunya
Inscripcions al SOM Bisbal fins al 27 de setembre

SOM-Correu-Electronic

Curs d’informàtica inicial
Per aquells que vulguin aprendre el funcionament de la informàtica i d’internet
Els participants han de tenir pocs coneixements de la matèria o nocions molt elementals
Es treballarà el sistema operatiu, tractament de textos, full de càlcul, internet (buscar informació, correu electrònic…)
Del 25 de setembre a l’11 de desembre
Els dimarts i els divendres de 9.15h a 11.15h
Aula de formació (planta baixa de l’Hotel d’Entitats)
Inscripcions fins al dijous 20 de setembre al SOM Bisbal

 

SOM-Informatica-Inicial

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curs d’estimulació cognitiva
 Menors de 65 anys
 Els dilluns i els dimecres del 24 de setembre al 3 de desembre
 De 20.00 a 21.30h
 A la planta baixa de l’Hotel d’Entitats
 Més informació al SOM Bisbal

 

SOM-Estimulacio-Cognitiva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vols gestionar el temps de forma efectiva?
Vols aprendre a planificar-te?
Tens la sensació que perds molt de temps i que podries ser més productiva/u?
Penses que els dies haurien de tenir més hores?
Doncs aquest curs està pensat per a tu!
Informa-te’n al SOM Bisbalhttps://bisbalpenedes.com/web/som-bisbal/

 

SOM-Gestio-Temps

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASTELLANO | OFERTA DE CURSOS CON LAS INSCRIPCIONES ABIERTAS

Curso gratuito sobre el correo electrónico y su uso
Dirigido a parados sin correo electrónico o que lo tengan creado y no lo sepan usar
Fecha a escoger entre el 5, el 19 o el 26 de octubre y el 2 de noviembre
Objetivos: crear una cuenta de correo electrónico y utilizarla para la búsqueda activa de trabajo
Imparte: UGT Catalunya
Inscripciones en el SOM Bisbal hasta el 27 de septiembre

 

SOM-Correu-Electronic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curso de informática inicial
Para aquellos que quieran aprender el funcionamiento de la informática y de internet
Los participantes deberán tener pocos conocimientos de la materia o nociones muy elementales
SE trabajará el sistema operativo, tratamiento de textos, hoja de cálculo, internet (buscar información, correo electrónico…)
Del 25 de septiembre al 11 de diciembre
Los martes y los viernes de 9.15h a 11.15h
Aula de formació (planta baja del Hotel d’Entitats)
Inscripciones hasta el jueves 20 de septiembre en el SOM Bisbal

 

SOM-Informatica-Inicial

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curso de estimulación cognitiva
 Menores de 65 años
 Los lunes y los miércoles del 24 de septiembre al 3 de diciembre
 De 20.00 a 21.30h
 En la planta baja del Hotel d’Entitats
 Más información en el SOM Bisbal

 

SOM-Estimulacio-Cognitiva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Quieres gestionar el tiempo de forma efectiva?

¿Quieres aprender a planificarte?
¿Tienes la sensación de que pierdes mucho tiempo y que podrías ser más productiva/o?
¿Piensas que los días deberían tener más horas?
¡Pues este curso está pensado para ti!
Infórmate en el Som Bisbal: https://bisbalpenedes.com/web/som-bisbal/

 

SOM-Gestio-Temps