Bases Reg. de la convocatòria de personal laboral interí de neteja

Resolució de les bases de la convocatòria de selecció mitjançant oposició lliure per l’oposició de 6 places de personal de neteja del grup professional (AP) personal laboral en règim interí a temps parcial.
– Relació provisional d’aspirants admesos i exclosos, exposició de llistes i dades de les proves

Descàrrega de l’acta: bases_neteja_oposicio_laboral_interi_18