Aquest dimecres 1 d’agost s’ha començat a treballar en la neteja de les voreres de Can Gordei

Desbrossament can gordei

L’empresa LA CYCA PROJECTS AND SERVICES ha començat les feines de neteja i manteniment de les voreres de Can Gordei aquest dimecres 1 d’agost de 2018. El passat dijous 19 de juliol de 2018 la Junta de Govern local va aprovar el contracte del servei de desbrossament i manteniment de les voreres de Can Gordei, el Priorat de la Bisbal, l’Esplai, la Masieta i Santa Cristina amb una durada de dos anys.

Així, la brigada municipal durà a terme el manteniment dels carrers de la Miralba, el nucli, l’Ortigós i el Papagai i CYA PROJECTS AND SERVICES els de Can Gordei, l’Esplai, el Priorat de la Bisbal, la Masieta i Santa Cristina.

Les Regidories de Medi Ambient, Barris i Urbanisme tenen com a objectiu millorar la neteja i el control del creixement de les herbes en aquests barris bisbalencs, duent a terme el desbrossament i el manteniment de les voreres durant l’any.


CASTELLANO | La empresa LA CYCA PROJECTS AND SERVICES ha empezado los trabajos de limpieza y mantenimiento de las aceras de Can Gordei este miércoles 1 de agosto del 2018. El pasado jueves 19 de julio del 2018 la Junta de Gobierno local aprobó el contrato del servicio de desbrozamiento y mantenimiento de las aceras de Can Gordei, el Priorat de la Bisbal, l’Esplai, la Masiesta y Santa Cristina con una duración de dos años.

Así, la brigada municipal llevará a cabo el mantenimiento de las calles de la Miralba, el núcleo, l’Ortigós y el Papagai y CYA PROJECTS AND SERVICES los de Can Gordei, l’Esplai, el Priorat de la Bisbal, la Masieta y Santa Cristina.

Las Regidories de Medi Ambient, Barris y Urbanisme tienen como objetivo mejorar la limpieza y el control del crecimiento de las hierbas en estos barrios bisbalencs, llevando a cabo el desbrozamiento y el mantenimiento de las aceras durante todo el año.