Voleu participar en una exposició de fotografies del Priorat de la Bisbal?

cof

La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès té la intenció de preparar una exposició fotogràfica sobre la creació i l’evolució de la urbanització del Priorat de la Bisbal, per tal d’inaugurar-la en el marc de la seva festa major, el pròxim 11 d’agost.

La proposta consisteix a crear un espai expositiu semipermanent que reculli el pas dels anys i l’evolució de la urbanització, des de les primeres edificacions i serveis, fins a les seves festes i fets assenyalats, tot passant per les instantànies i vivències del dia a dia que els veïns vulguin aportar com a reflex de la vida a la urbanització en les passades dècades.

És per aquest motiu que des de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès es demana la col·laboració veïnal per tal que, els qui ho desitgin, aportin fotografies de:

  • Construcció de carrers, cases particulars, serveis i el local
  • Festes i celebracions populars
  • Fets extraordinaris
  • Imatges veïnals de la vida diària, com ara jocs, reunions…

Es demana als veïns interessats que portin les seves fotografies a la Biblioteca Municipal, on seran recollides per uns dies, digitalitzades i retornades als seus propietaris.

L’horari d’obertura de la Biblioteca és de totes les tardes de dilluns a divendres, de 16.30 a 20.30h, i els dissabtes 16 i 30 de juny i  tots els dissabtes de juliol de 10.00h a 14.00h.


CASTELLANO | La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès tiene la intención de  preparar una exposición fotográfica sobre la creación y la evolución de la urbanización del Priorato de la Bisbal, para inaugurarla en el marco de su fiesta mayor, el próximo 11 de agosto.

La propuesta consiste al crear un espacio expositivo semipermanente que recoja el paso de los años y la evolución de la urbanización, desde las primeras edificaciones y servicios, hasta sus fiestas y hechos señalados, pasando por las instantáneas y vivencias del día a día que los vecinos quieran aportar como reflejo de la vida en la urbanización en las pasadas décadas.

Es por este motivo que desde el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès se pide la colaboración vecinal para que, quienes lo deseen, aporten fotografías de:

– Construcción de calles, casas particulares, servicios y el local
– Fiestas y celebraciones populares
– Hechos extraordinarios
– Imágenes vecinales de la vida diaria, como por ejemplo juegos, reuniones…

Se pide a los vecinos interesados que traigan sus fotografías a la Biblioteca Municipal, donde serán recogidas por unos días, digitalizadas y devueltas a sus propietarios.

El horario de apertura de la Biblioteca es de todas las tardes de lunes a viernes, de 16.30 a 20.30h, y los sábados 16 y 30 de junio y todos los sábados de julio de 10.00h a 14.00h.