Aquest divendres 15 de juny finalitza el període d’inscripcions per al Casal d’Estiu

La Regidoria de Lleure informa que el servei de Casal d’Estiu s’adreça a majors de 3 anys i enguany començarà el dilluns 25 de juny i estarà en funcionament fins al divendres 7 de setembre. L’horari serà de 8 a 13.30h (de 8 a 9h l’arribada dels nens pot ser progressiva). El fil conductor seran els detectius i s’oferiran diverses activitats, gimcanes, sortides i tallers en relació amb aquesta temàtica. El preu per als participants serà de 35€ la setmana o 60€ la quinzena (sempre que es facin dues setmanes seguides, no separades) i les inscripcions es poden fer a les oficines municipals fins al 15 de juny de 2018. 

La Regidoria de Serveis Socials informa que els alumnes de P3 a 6è de primària contemplats als Serveis Socials municipals tindran dret al Casal d’Estiu Solidari, garantint d’aquesta manera la igualtat d’oportunitats des de la infantesa. 

CASTELLANO | La Regidoria de Lleure informa que el servicio de Casal d’Estiu está dirigido a mayores de 3 años y este año empezará el lunes 25 de junio y estará en funcionamiento hasta el viernes 7 de septiembre. El horario será de 8 a 13.30h (de 8 a 9h la llegada de los niños puede ser progresiva). El hilo conductor serán los detectives y se ofrecerán varias actividades, gincanas, salidas y talleres en relación con esta temática. El precio para los participantes será de 35€ la semana o 60€ la quincena (siempre que se hagan dos semanas seguidas, no separadas) y las inscripciones se podrán hacer en las oficinas municipales hasta el 15 de junio del 2018. 

La Regidoria de Servicios Sociales informa de que los alumnos de P3 a 6º de primaria contemplados en los Servicios Sociales municipales tendrán derecho al Casal d’Estiu Solidario, garantizando de esta manera la igualdad de oportunidades desde la infancia.